<<

ЗМІСТ

Передмова.............................................................................................................................................. 3

Програма курсу «Гроші та кредит».....................................................................................................

5

МОДУЛЬ 1. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ.................................................................................. 13

Тема 1. Сутність і функції грошей..................................................................................................... 13

1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей........................................ 13

1.2. Форми грошей.......................................................................................................... 16

1.3. Функції грошей та їхня еволюція............................................................................ 25

Практикум .......................................................................................................................................... 31

Рекомендована література................................................................................................................... 36

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса......................................................................................... 37

2.1. Характеристика і структура грошового обороту................................................... 37

2.2. Форми грошового обороту..................................................................................... 42

2.3. Грошова маса та її показники.................................................................................. 46

2.4. Закон грошового обігу............................................................................................. 51

Практикум ..........................................................................................................................................

55

Рекомендована література................................................................................................................... 67

Тема 3. Грошовий ринок..................................................................................................................... 68

3.1. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування.............. 68

3.2. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор...................... 76

3.3. Характеристика облікового ринку та його особливості ...................................... 85

3.4. Характеристика та операції міжбанківського ринку ............................................ 88

Практикум............................................................................................................................................ 90

Рекомендована література................................................................................................................. 101

Тема 4. Грошовї системи................................................................................................................... 102

4.1. Поняття та елементи грошової системи............................................................... 102

4.2. Еволюція грошових систем................................................................................... 104

4.3. Форми безготівкових розрахунків....................................................................... 108

4.4. Створення грошової системи України.................................................................. 113

Практикум.......................................................................................................................................... 115

Рекомендована література................................................................................................................. 120

Тема 5. Інфляція та грошові реформи.............................................................................................

121

5.1. Інфляція її сутність, причини, види й типи........................................................... 121

5.2. Вимірювання інфляції............................................................................................ 128

5.3. Розвиток та особливості інфляції в Україні......................................................... 130

5.4. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика..................................................... 132

5.5. Грошові реформи та методи їх проведення......................................................... 134

Практикум ......................................................................................................................................... 141

Рекомендована література................................................................................................................. 149

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи..................................................................................... 150

6.1. Сутність валюти та її конвертованість.................................................................. 150

6.2. Валютний курс і способи його визначення...................................................

6.3. Валютний ринок: суть та основи його функціонування..............................

6.4. Валютна система та її розвиток.....................................................................

6.5. Формування валютної системи України......................................................

Практикум...................................................................................................................................

Рекомендована література..........................................................................................................

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.........................................................

7.1. Металістична теорія грошей..........................................................................

7.2. Номіналістична теорія грошей......................................................................

7.3. Кількісна теорія грошей.................................................................................

7.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей....................................

7.5. Сучасний монетаризм ...................................................................................

Практикум ..................................................................................................................................

Рекомендована література..........................................................................................................

МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПОСЕРЕДНИКИ

ГРОШОВОГО РИНКУ.............................................................................................................

Тема 8. Кредит у ринковій економіці........................................................................................

8.1. Необхідність та сутність кредиту..................................................................

8.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки................................................

8.3. Функції кредиту..............................................................................................

8.4. Форми та види кредиту .................................................................................

8.5. Позичковий відсоток, його сутність та основні види..................................

8.6. Поняття про кредитну систему.....................................................................

Практикум ..................................................................................................................................

Рекомендована література..........................................................................................................

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку....................................................................

9.1. Фінансові посередники та їхнє місце в структурі фінансового ринку...

9.2. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи.........................

Практикум ..................................................................................................................................

Рекомендована література..........................................................................................................

Тема 10. Центральні банки.........................................................................................................

10.1. Загальна характеристика центральних банків............................................

10.2. Функції центральних банків........................................................................

10.3. Національний банк України та його функції..............................................

10.4. Грошово-кредитна політика НБУ...............................................................

10.5. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації............................................

Практикум ..................................................................................................................................

Рекомендована література..........................................................................................................

Тема 11. Комерційні банки та їхні основні операції..................................................................

11.1. Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні................................

11.2. Класифікація та характеристика комерційних банків ...............................

11.3. Операції комерційних банків.......................................................................

11.4. Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку

Практикум ..................................................................................................................................

Рекомендована література..........................................................................................................

з Україною................................................................................................................................................ 312

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми співробітництва їх

12.1. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ.............. 312

12.2. Фінанси міжнародних установ............................................................................. 320

12.3. Міжнародні розрахунки та валютне регулювання............................................. 323

Практикум................................................................................................................................................. 329

Рекомендована література........................................................................................................................ 333

Термінологічний словник......................................................................................................................... 334

Орієнтовний перелік питань для контролю рівня засвоєння програми з курсу

дисципліни «Гроші та кредит»................................................................................................................. 343

Література.................................................................................................................................................. 346

<< |
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -