<<
>>

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ З КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

1. Сутність та функції грошей.

2. Історичні форми та види грошей і їхня еволюція.

3. Функції грошей та їхня характеристика.

4. Концепції походження грошей (кількісна теорія, теорія грошей класичної школи політекономії тощо).

5. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив.

6. Відмінності золотих і паперових грошей.

7. Відмінності паперових і кредитних грошей.

8. Електронні гроші та їхній розвиток в Україні.

9. Вартість грошей та методи їхнього вимірювання.

10. Роль грошей у розвитку ринкової економіки.

11. Сутність та структура грошового обігу.

12. Класифікація грошових потоків.

13. Запас грошей і грошовий дохід.

14. Структура грошового обігу і його моделі.

15. Організація прогнозування і регулювання готівкового обігу.

16. Умови і принципи організації безготівкового платіжного обігу.

17. Форми безготівкових розрахунків.

18. Грошова маса та її структура. Показники вимірювання грошової маси.

19. Дайте оцінку обсягу і структури грошової маси в Україні.

20. Грошові агрегати та їх характеристика (М0; Му, М2; М3).

21. Грошова база.

22. Закон грошового обігу та його зміст. Сталість грошей та механізми її забезпечення.

23. Механізми поповнення маси грошей та їхній обіг.

24. Сутність понять «випуск» та «емісія» грошей.

25. Швидкість обігу грошей і її характеристика.

26. Сутність та механізми «грошового мультиплікатора».

27. Сутність грошового (монетарного) ринку і його структура.

28. Об’єкти, суб’єкти та інструменти грошового ринку.

29. Схема руху грошових потоків на фінансовому ринку (пряме фінансування, непряме фінансування тощо).

30. Міжбанківський ринок грошей.

31. Ринок капіталів та його характеристика.

32. Ринок цінних паперів, фінансова біржа.

33. Дайте оцінку недержавних цінних паперів в Україні.

34. Курс цінних паперів та фактори, що на нього впливають.

35. Попит на гроші і його складові частини.

36. Попит на «запас грошей», «попит на гроші», «попит на грошовий дохід» Попит на гроші для трансакцій і попит на гроші як на активи.

37. Характеристика чинників, що впливають на попит грошей.

38. Теоретичні моделі і «номінальний попит».

39. «Грошові захисники» і «номінальний попит».

40. Пропозиція грошей на фінансовому ринку та її залежність.

41. Компоненти грошової бази та пропозиції грошей.

42. Роль банківської системи у формованій пропозиції грошей.

43. Емісія готівкових грошей (емісійно-касове регулювання).

44. Рівновага на грошовому ринку та процент.

45. Суть грошової системи та її елементи

46. Призначення грошової системи та її місце в економічній системі країни.

47. Основні типи грошових систем та їхня характеристика.

48. Класифікація типів грошових систем.

49. Еволюція грошових систем.

50. Сучасна грошова система України та її характеристика.

51. Особливості функціонування об’єднаної грошової системи.

52. Класифікація розрахунків.

53. Організація розрахунків.

54. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

55. Розрахунки платіжними вимогами.

56. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень.

57. Механізм здійснення розрахунків чеками.

58. Механізм використання векселя у платіжному обороті.

59. Розрахунки акредитивами та механізм сплати.

60. Міжбанківські кореспондентські відносини.

61. Сутність, форми і причини інфляції.

62. Теоретичні концепції інфляції.

63. Види інфляції.

64. Наслідки інфляції.

65. Особливості інфляції в Україні.

66. Показники вимірювання інфляції.

67. Методи регулювання інфляції.

68. Сутність грошових реформ та їхня класифікація.

69. Моделі грошових реформ і їх функції.

70. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

71. Походження і сутність кредиту. Об’єкт і суб’єкт кредиту.

72. Перетворення грошей на капітал та розвиток кредиту.

73. Функції та роль кредиту.

74. Функціональні характеристики інших кредитних відносин.

75. Форми кредиту та їхня загальна характеристика.

76. Характерні ознаки кредиту в ринковій економіці.

77. Характеристика окремих видів кредиту.

78. Переваги використання лізингу в розвитку економіки України.

79. Державний кредит та його види.

80. Комерційні кредити.

81. Банківський кредит його види і ознаки.

82. Система банківського кредитування.

83. Принципи банківського кредитування.

84. Форми забезпечення кредитів.

85. Методи банківського кредитування.

86. Механізм банківського кредитування.

87. Оцінка платоспроможності підприємств при отриманні кредиту.

88. Відсоток загального кредиту (позиковий кредит). Норма відсотка (відсоткова ставка).

89. Вартість кредиту.

90. Роль кредиту в розвитку ринкових відносин.

91. Кредитна система та її структура.

92. Національний банк України та його функції.

93. Державні банки: ознаки, функції та управління.

94. Акціонерні банки — основні ланки кредитної системи.

95. Функції та види банків нижчого рівня.

96. Ознаки та характеристика кооперативних банків.

97. Капітал банку, його види та управління ним.

98. Активні операції банків та їхня структура.

99. Пасивні операції банків та їхня структура.

100. Комісійно-посередницькі операції банків.

101. Депозитні операції банків. Вклади та їхні типи.

102. Ризик та управління ним.

103. Банківські об’єднання та їхні типи.

104. Міжбанківські кореспондентські відносини.

105. Міжбанківський ринок грошей.

106. Надлишковий резерв, хто його визначає.

107. Грошово-кредитна політика національного банку.

108. Інструменти грошово-кредитної політики.

109. Політика центрального банку щодо обов’язкового резервування.

110. Міжнародний кредит та характеристика міжнародних операцій.

111. Недоліки у використанні міжнародних кредитів в Україні.

112. Сутність та особливості іпотечного кредиту. Організація роботи банків з клієнтами та кредитний договір.

113. Загальна характеристика основних спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів.

114. Валютні відносини та валютні системи.

115. Валюта та конвертованість валюти.

116. Валютний курс та курсова політика.

117. Види та порядок визначення валютних курсів.

118. Регулювання валютних курсів та валютний коридор.

119. Загальна характеристика та структура валютного ринку.

120. Валютні операції.

121. Валютні ризики і методи валютного страхування.

122. Платіжний баланс та його структура.

123. Методи балансування та формування платіжного балансу.

124. Загальна характеристика основних міжнародних кредитних організацій.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ З КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -