>>

ЗМІСТ

/ Глава 1. Виконавче провадження у системі юрисдикційної

діяльності............................................................................. 5

§ 1. Становлення законодавства про виконавче провадження

в Україні.................................................................................................

5

§ 2. Поняття виконавчого провадження............................................... 8

/ Глава 2. Принципи виконавчого провадження.................................... 15

§ 1. Поняття та значення принципів виконавчого провадження . . 15

§ 2. Зміст та гарантії принципів виконавчого провадження................ 17

/ £ ^лава 3. Підстави виконання. Виконавчі документи..................... 22

§ 1. Підстави виконання.............................................................................. 22

§ 2. Поняття,, види, змісті форма виконавчого документа...................... 33

§ 3. Строк пред\'явлення виконавчого документа до виконання

(виконавча давність)........................................................................... 40

Глава 4. Суб\'єкти виконавчого провадження

(виконавчих правовідносин^............................................... 44

§ 1. Поняття та класифікація суб\'єктів виконавчих правовідносин 44

§ 2. Державний виконавець......................................................................... 45

§ 3. Сторони виконавчого провадження та інші особи,

які беруть участь у виконанні....................................................... 53

§ 4. Особи, які сприяють виконанню.................................................... 58

Глава 5. Стадії виконавчого провадження.......................................... 62

§ 1. Право на звернення про виконання рішення................................ 62

§ 2. Поняття й система стадій виконавчого провадження.

Відкриття виконавчого провадження................................................

64

§ 3. Підготовка до примусового виконання рішення............................... 66

§ 4. Примусове виконання як стадія виконавчого провадження . . 71

§ 5. Ускладнення під час виконавчого провадження................................ 77

§ 6. Закінчення та відновлення виконавчого провадження...................... 86

§ 7. Поворот виконання............................................................................... 88

Глава 6. Звернення стягнення на майно боржника........................... 91

§ 1. Загальні засади застосування заходів примусового виконання 91

§ 2. Арешт майна. Вилучення та зберігання арештованого майна . 92

§ 3. Звернення стягнення на майно юридичної особи......................... 98

§ 4. Порядок реалізації майна, на яке звернено стягнення................. 101

Глава 7. Особливості звернення стягнення

на окремі види майна........................................................ 107

§ 1. Особливості звернення стягнення на валюту та валютні цінності . 107 § 2. Особливості звернення стягнення на цінні папери,

ювелірні вироби та дорогоцінне каміння......................................... 108

Зміст

§ 3. Особливості звернення стягнення на майно боржника,

яке знаходиться в інших осіб................................................ 111

§ 4. Особливості звернення стягнення на майно юридичної особи чи фізичної особи-підприємця у разі припинення їх діяльності 112

§ 5. Особливості звернення стягнення на заставлене майно .... 113

§ 6. Особливості виконання рішень за речовими зобов\'язаннями . 116

Глава 8. Звернення стягнення на доходи фізичної особи ... 117

§ 1. Загальні засади звернення стягнення на заробітну плату

на інші доходи боржника-фізичної особи......................... 117

§ 2. Порядок звернення стягнення на доходи фізичної особи. ... 120

§ 3. Особливості виконання рішень про стягнення аліментів.

... 125 § 4. Особливості виконання рішень про накладення штрафу

та конфіскацію майна. Виконання постанов про накладення

адміністративних стягнень........................................................ 133

ХГлава 9. Виконання рішення у немайнових справах...................... 138

§ 1. Загальні засади виконання рішення про обов\'язок

вчинити певну дію чи утриматися від її вчинення.......................... 138

§ 2. Виконання рішення про поновлення на роботі................................. 140

§ 3. Виконання рішення про відібрання дитини...................................... 142

§ 4. Виконання рішення про виселення.................................................... 144

§ 5. Виконання рішення про вселення...................................................... 148

§ 6. Виконання рішення про примусовий обмін...................................... 150

§ 7. Загальні умови виконання рішення

про заборону діяльності об\'єднання громадян............................ 151

Глава 10. Гарантії захисту прав учасників

виконавчого провадження............................................ 154

/У § 1. Поняття та значення гарантій прав учасників

виконавчого провадження............................................................ 154

§ 2. Контроль, нагляд та юрисдикційний захист

у виконавчому провадженні......................................................... 156

§ 3. Відповідальність у виконавчому провадженні............................. 167

Глава 11. Виконання рішень з іноземним елементом...................... 173

Список умовних скорочень................................................................... 176

Законодавство та література................................................................ 177

Покажчик термінів і понять.................................................................. 188

| >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -