<<
>>

ПИТАННЯ3. Сучасна система науки криміналістики

Узагальнення накопичених у процесі історичного розвитку наукових даних є одним із первинних етапів становлення науки як відокремленої галузі знань, а зведення цих даних у логічно обґрунтовану систему свідчить про самостійність і ступінь зрілості науки, рівень теоретичного узагальнення відображених у її предметі явищ об\'єктивної дійсності, які вивчаються цією наукою.

Система будь-якої науки визначається не довільним віднесенням тих чи тих питань до однієї дисципліни, а об\'єднанням їх на підставі внутрішньої єдності й об\'єктивних зв\'язків.

Як і кожна наука, криміналістика має свою систему, котра в процесі історичного розвитку неодноразово піддавалася перегляду і змінам. Так, спочатку криміналістика не мала поділу

на окремі частини. Це була просто "криміналістика", яка за своїм змістом відповідала визначенню "поліцейської техніки". З виділенням та систематизацією прийомів, порядку проведення окремих слідчих дій виникла друга частина криміналістики - криміналістична тактика. Запропонований науковцями ще в 30-х рр. XX ст. тричленний поділ криміналістики на техніку, тактику і методику розслідування злочинів згодом було змінено на двочленний. На подобу до галузевих юридичних наук, в криміналістиці виділили Загальну й Особливу частини. Загальна частина містила криміналістичну техніку й тактику, а до Особливої частини віднесли методику розслідування окремих видів злочинів. Двочленна система криміналістики проіснувала до 1955 р., коли знову було прийнято підтримане більшістю вчених рішення про повернення до тричленної системи. ТодіжА. І. Вінбергзапропонував виділити в самостійну частину криміналістики питання про її предмет, завдання, систему, історію розвитку та інші загальні питання, об\'єднавши їх за назвою "Вступ у науку". Результатом подальшої активної розробки загальнотеоретичних проблем криміналістики стало створення нового її розділу-"Методології" або "Загальної теорії", в якому, крім питань наукознавчого рівня, розглядаються теорії і вчення, що мають загальне для всіх розділів значення.

Отже, на думку більшості вчених, сьогодні система науки криміналістики складається з таких частин:

-загальноїтеорії криміналістики;

- криміналістичної техніки;

- криміналістичної тактики;

- криміналістичної методики.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ3. Сучасна система науки криміналістики:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -