<<
>>

ПИТАННЯ 4. Розкриття змісту окремих розділів криміналістики у відповідності до її системи

До змісту загальної теорії криміналістики входять: визначення предмета криміналістики, її завдань і методологічних основ; історія розвитку науки; вивчення зв\'язків із суміжними науками; дослідження тенденцій розвитку; самостійні криміна-І н\'стичні теорії і вчення, зокрема, криміналістична ідентифікація та діагностика, вчення про криміналістичні версії.

До змісту криміналістичної техніки як структурного елементу науки входять: поняття і система криміналістичної техніки, правові підстави застосування, процесуальне та технічне оформлення застосування технічних засобів; судова фотографія й відеозапис; криміналістична трасологія; криміналістичне дослідження холодної й вогнепальної зброї та вибухових пристроїв і слідів їх застосування; ідентифікація особи за ознаками зовнішності; криміналістичне дослідження документів; судова акустика та відеофоноскопія; криміналістична одорологія; криміналістичний облік.

В іншому значенні поняття "криміналістична техніка" використовується для позначення сукупності науково-технічних засобів та їх уніфікованих комплектів, які використовуються для виявлення, вилучення, фіксації й дослідження слідів та інших речових доказів.

До криміналістичної тактики входять: поняття і система криміналістичної тактики; планування й організація розслідування злочинів; взаємодія слідчого з оперативно-розшуко-вими та іншими державними органами; тактика проведення окремих слідчих дій (слідчий огляд, обшук, виїмка, затримання, допит, пред\'явлення для впізнання та ін.); використання спеціальних знань у розкритті й розслідуванні злочинів; призначення і проведення криміналістичних експертиз; взаємодія слідчих органів з оперативними підрозділами та залучення громадськості й засобів масової інформації до розкриття і розслідування злочинів.

До криміналістичної методики входять: поняття і система криміналістичної методики; вихідні положення, класифікація й структура методик розслідування злочинів; криміналістична характеристика злочинів; методика розслідування окремих видів злочинів; окремі види криміналістичних методик (за способом вчинення злочинів, за місцем вчинення злочинів, за суб\'єктами вчинення злочинів й особою потерпілого, розслідування організованої злочинності тощо).

Водночас, стверджувати про остаточне формування системи криміналістики поки ще рано. Ведуться активні дискусії, наприклад, щодо структури загальної теорії криміналістики, віднесення до неї окремих криміналістичних вчень. Тому роз-

виток системи криміналістики повинен йти шляхом не лише з\'ясування її структури, а й у напрямку вдосконалення цієї системи, перегляду сформованих про неї уявлень.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 4. Розкриття змісту окремих розділів криміналістики у відповідності до її системи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -