<<
>>

ПИТАННЯ 18. Криміналістичне значення слідів транспортних засобів

У криміналістиці сліди транспортних засобів поділяють на сліди, які відображають зовнішню будову частин транспортного засобу (сліди коліс на ґрунті, сліди зіткнення з перешкодою тощо); предмети, що відокремилися від транспортного засобу (частки скла фарного розсіювача, уламки облицювання, окремі деталі); речовини (плями паливно-мастильних речовин, частки фарби).

Колісний транспорт залишає сліди котіння, сліди тиснення, а під час гальмування утворюються сліди динамічного походження, які називають слідами гальмування. Сліди у вигляді відбитків протектора можуть бути об\'ємними та поверхневими, забарвленими, слідами нашарування чи відшарування. За слідами, які містять ознаки ходової частини транспорту, можна встановити: вид ходової частини, ширину колії, базу транспортного засобу, кількість осей та коліс, модель шин, а в разі наявності індивідуальних ознак-здійснити ідентифікацію транспортного засобу.

Слід одного колеса називається біговою доріжкою, а дві паралельно розташовані бігові доріжки утворюють колію. Відстань між передньою і задньою осями називається базою транспортного засобу. Ширина колії- це конструктивна ознака конкретного транспортного засобу. За колією, базою, кількістю осей і коліс, шириною бігової доріжки і довжиною кола колеса можна встановити тип, марку, модель транспортного засобу. Слід гальмування - це довжина бігової доріжки від початку гальмування транспорту до повної його зупинки. Важливе криміналістичне значення має встановлення точки початку гальмування та довжини шляху гальмування, що з урахуванням інших даних дає можливість встановлення швидкості руху та відповідності дій водія змінам у дорожній обстановці.

Сліди транспортних засобів фіксують у протоколі із застосуванням вимірювання, фотографують, при потребі-з об\'ємних

75

слідів виготовляють копії. Поверхневі сліди протектора переносять на копіювальні дактоплівки або прошкурений лист гуми. Плями паливно-мастильних речовин, скельця скла, уламки й деталі автомобіля вилучають в натурі.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 18. Криміналістичне значення слідів транспортних засобів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -