<<
>>

ПИТАННЯ 16. Криміналістична інформація, що її дає вивчення слідів рук

Найбільш цінні відомості для встановлення особи злочинця можуть дати залишені ним сліди і, насамперед, сліди його рук.

71

Характер цих відомостей та їх обсяг залежать від того, якою частиною руки і з якою чіткістю залишений слід.

В одному випадку доводиться мати справу з відбитками пальців, в іншому- відбитками долоні, у третьому - відбитками кисті (пальців і долоні). За такими слідами можна отримати криміналістичні відомості про злочинця та організувати його розшук.

У разі виявлення на місці події слідів пальців, як правило, виникає запитання: якою рукою і яким пальцем вони залишені? Вирішення цього питання в подальшому може допомогти більш ефективно вести розшук особи, котра залишила сліди рук. Для того, щоб визначити, якою рукою і яким пальцем залишені сліди, необхідно з\'ясувати, в результаті яких дій вони утворюються. Такими діями можуть бути захват, натискання (упор) і дотик.

Сліди захвату утворюються при триманні в руці предмета. Необхідно пам\'ятати, що під час захвату участь великого пальця руки обов\'язкова, решта пальців можуть бути задіяні не всі. Це, передусім, залежить від форми, розміру, ваги і призначення предмета. Залежно від цього захват може відбуватися однією або двома руками.

На невеликих за розміром об\'єктах, як правило, залишаються сліди трьох пальців - великого, вказівного і частково середнього, тому що в таких випадках останній тільки допомагає підтримувати предмет. Іноді й на невеликих за розміром і вагою предметах при підтримці можуть залишатися сліди всіх пальців. Особливо це характерно для предметів, конструкція яких передбачає їх утримання всією кистю руки (вогнепальна зброя, ножі). Від ваги і форми предмета залежить, будуть на ньому залишатися сліди всіх фаланг пальців рук чи тільки нігтьових, усієї долоні, чи її частини. Наприклад, під час захвату циліндричних предметів (склянок, пляшок) поряд із відбитками пальців залишаються і сліди долонь.

При захваті ж плоских предметів сліди долоні можуть і не залишитися.

Сліди від натискання. Залежно від роботи, що виконується, а також призначення і розміру предмета, натискання може здійснюватися одним, декількома пальцями або всією кистю. Так, від натискання на кнопку електричного дзвінка залишається слід одного пальця; при засуванні ящика стола - сліди долоні або окремих пальців; під час пересування громіздких предметів

72

(меблів, сейфів) залишаються сліди кисті обох рук; при відкриванні вхідних дверей (від себе) - сліди однієї кисті.

Сліди торкання утворюються в результаті дотику рукою до предмета. Як правило, вони залишаються або кінцями нігтьових фаланг, або окремими частинами долоні. Позаяктакі сліди здебільшого слабо виражені, то у вирішенні питання, якою рукою і якими пальцями залишені відбитки, вони відіграють допоміжну роль.

Основними даними, які дають змогу робити висновки про те, якою рукою і якими пальцями залишені сліди, є:

- розташування слідів на поверхні об\'єкта;

-будова папілярного узора нігтьової фаланги пальця руки;

- будова папілярного узора середньої фаланги пальців;

- будова папілярного узора долоні.

За величиною кисті, долоні і пальців можна визначити приблизний зріст людини. Так, при довжині долоні 10,3-10,8 мм і її ширині 8,1-8,8 мм зріст середнього чоловіка становить, зазвичай, 148-156 см, а жінки дещо більше - 159-163 см.

Відбитки нігтьових фаланг бувають короткими (за формою нагадують круги), довгими (у формі витягнутого овалу) і середніми. За цими даними в деяких випадках вдається встановити розміри і форму пальців та долонь. Короткі фаланги відповідають коротким і товстим пальцям короткої долоні, продовгуваті фаланги-довгим пальцям прямокутної долоні.

Важливою криміналістичною ознакою для розшуку за відбитками пальців є різні каліцтва рук. До них належать: повна (чи часткова) відсутність одного чи декількох пальців, їх скривлення або скручення, потовщення суглобів, незвичайні розміри або зрощення пальців.

Велике значення для читання слідів рук мають сліди різних пошкоджень та захворювань поверхні долоні і пальців рук. На шкірі вони залишають найрізноманітніші рубці. Під час вивчення таких слідів необхідно звернути увагу на місцезнаходження рубців, їх форму (лінійні, дугові, хвилясті, еліпсоїдні, зірчасті тощо), а також розміри.

Потворність пальців і рубці є особливими прикметами особи, яка залишила сліди, їх необхідно детально описати в протоколі і сфотографувати крупним планом за правилами масштабної фо-

73

тозйомки для того, щоб надалі за цими ознаками можна було організувати розшук злочин ця.

Іноді в слідах пальців трапляються відбитки різних предметів, наприклад, обручок, каблучок, бинтів тощо, які в окремих випадках можуть бути додатковою прикметою для організації розшуку злочинця. Потрібно заздалегідь визначити, на якому пальці якої руки міститься предмет, що це власне таке, яка його форма, структура і розміри.

Із роками, з ростом руки і пальців, збільшується і площа розміщення папілярних ліній. Зважаючи нате, що їх кількість протягом усього життя залишається незмінною, то розмір ліній, зокрема, ширина, збільшується. Тому на пальцях у дітей (на відрізку 0,5 см) нараховується 12-13 папілярних ліній, у підлітків -10-12, у дорослих - 9-10. Крім того, чим доросліша людина, тим менш вираженими стають папілярні лінії. Відбувається це тому, що з плином часу вони зношуються, перетинаються зморшками і складками шкіри, внаслідок чого у відбитках пальців людей похилого віку вони, як правило, важко відрізняються.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 16. Криміналістична інформація, що її дає вивчення слідів рук:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -