<<
>>

ПИТАННЯ 8. Криміналістична трасологія та її значення

Термін "трасологія" походить від двох слів: французького "Іа Ігасе" (слід) і грецького "Іодоз" (вчення). Тобто в перекладі цей термін означає "вчення про сліди".

Увага до цієї галузі криміналістичної техніки пояснюється тим значенням, яке надають слідам у процесі розкриття й розслідування злочинів. Відомо, що вчинити злочин й не залишити в цей час слідів практично неможливо. Тому на практиці саме сліди як найрізноманітніші наслідки, результати дії чи бездіяльності злочинця є тим єдиним доказовим матеріалом, використання якого дає змогу встановити істину у справі.

У криміналістиці прийнято розрізняти сліди в широкому й вузькому розумінні слова. Під слідами в широкому їх значенні розуміють будь-які матеріальні зміни, що відбулися в обстановці місця події й інших матеріальних об\'єктах, які стали результатом підготовки, вчинення або приховування злочину.

Сліди досліджуються не лише за допомогою техніко-кримі-налістичних методів і засобів, а й за допомогою тактичних прийомів, що дає змогу відповісти на питання про механізм вчинення злочину, уявити його загальну картину, подумки провести його реконструкцію.

Під слідами у вузькому значенні слова розуміють лише ті зміни матеріальної обстановки, в яких відображена зовнішня будова об\'єктів (форма, розмір, рельєф поверхні тощо), що взаємодіяли з цією обстановкою. Ці сліди і є об\'єктами трасологіч-ного дослідження, основним завданням якого є ідентифікація предмета, речі, людини, знаряддя, котрі залишили слід. Пізнавальна цінність таких слідів визначається можливістю вже на початковому етапі розслідування з\'ясувати характер і особливості об\'єкта, яким залишено слід. Не менш важливим є вивчення слідів-відбитків із погляду встановлення особливостей слідоутворення, що дає можливість відтворити механізм події та її окремі деталі.

Таким чином, трасологію можна визначити як систему наукових положень і принципів найбільш раціонального й ефектив-

60

ного використання розроблених криміналістикою технічних засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації, вилучення й дослідження слідів як відбитків зовнішньої будови різних об\'єктів з метою ідентифікації останніх та встановлення інших обставин, що мають значення для розкриття, розслідування й правильного вирішення справи.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 8. Криміналістична трасологія та її значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -