<<
>>

ПИТАННЯ 9. Поняття слідів у трасології та їх класифікація

Розробка технічних засобів, прийомів і методів роботи зі слідами, а також наукове обґрунтування їх ефективного застосування неможливі без пізнання закономірностей виникнення слідів як одного з важливих завдань наукових досліджень у галузі трасології.

Закономірності виникнення слідів-відбитків пов\'язуються з загальною для всіх матеріальних об\'єктів властивістю в процесі взаємодії з іншими матеріальними об\'єктами відтворювати (відбивати) в своїх особливостях особливості тих об\'єктів, які з ними взаємодіяли. Наприклад, у сліді коліс відбиваються особливості малюнка протектора, в сліді розрубу -мікрорельєф поверхні леза сокири. Причиною взаємодії може бути будь-яка енергія - механічна, термічна, хімічна, біологічна. Процеси відображення знаходять свій прояв не лише у відтворенні зовнішніх ознак, а й у відтворенні інших властивостей предметів. Зокрема, в слідах відтворюється напрямок механічної дії, її сила, взаємне розташування об\'єктів, а це дає змогу встановити: за об\'ємними слідами взуття - вагу людини; за слідом гальмування - швидкість автомобіля тощо. Таке відтворення зумовлене властивістю відображення й має стійкий, повторюваний, закономірний характер.

Особливості слідоутворюючого об\'єкта, характер змін слідо-сприймаючого об\'єкта та особливості їх взаємодії між собою визначають підстави для класифікації слідів у криміналістиці.

За характером слідоутворюючих об\'єктів сліди в трасології поділяють на сліди рук, ніг (взуття), сліди зброї, знарядь та інструментів, механізмів, транспортних засобів, тварин.

За характером впливу слідоутворюючого об\'єкта на слідосприймаючий виділяють сліди механічної, термічної, хімічної дії. Найчастіше в практиці розслідування злочинів трапляються сліди механічної дії.

61

За характером механічної взаємодії об\'єктів - статичні, коли в момент контакту об\'єкти перебували в стані відносного спокою (наприклад, сліди-відбитки рук, взуття на ґрунті чи підлозі) та динамічні сліди, коли контактна взаємодія супроводжувалася взаємним переміщенням об\'єктів (наприклад, сліди розрізу, розрубу, гальмування).

Інколи на одному об\'єкті можна виявити сліди взаємодії з невизначеною кількістю об\'єктів, встановлення кожного з них входить до трасологічних завдань криміналіста.

За механізмом утворення розрізняють сліди нашарування, відшарування, локальні, периферичні, а в залежності від характеру змін слідосприймаючого об\'єкта - об\'ємні (як наслідок деформації чи руйнування слідосприймаючого об\'єкта) та поверхневі. Останні поділяються також на безбарвні та забарвлені.

Безбарвні сліди можуть бути: видимими, тобто помітними під час звичного спостереження; маловидимими, тобто помітними за певних умов, наприклад, на просвіт, з освітленням під кутом тощо; або ж невидимими, тобто такими, які не можна побачити візуально навіть з використанням оптичних засобів та додаткового освітлення.

Дрібні сліди також класифікують за їх розмірами. Ті сліди, для вивчення яких застосовують двох- або семикратне збільшення (звичайні лупи), називають макрослідами, а ті, що потребують значного збільшення (використання мікроскопів), а також спеціальних методів для збільшення зображення і роботи з ними, називають мікрослідами.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 9. Поняття слідів у трасології та їх класифікація:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -