<<
>>

ПИТАННЯ 7. Загальні положення техніко-криміналістичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності вирішуються завдання, що пов\'язані з виявленням, попередженням та припиненням злочинів. Специфіка завдань породжує і специфіку сил та засобів, які використовуються для оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності.

Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи подібні за метою та змістом. Наприклад, перлюстрація кореспонденції (негласний контроль кореспонденції) та виїмка поштово-телеграфної кореспонденції; слідчий огляд та негласний огляд. При цьому і слідчі дії, і оперативно-розшукові заходи є способами отримання фактичних даних про злочин. А якщо ці фактичні дані містяться у слідах, що залишені подією (на предметах матеріального світу або у свідомості людей), то й способи збору фактичних даних, у якій би сфері боротьби зі злочинністю вони не використовувалися, завжди містять ті ж придатні для відображення слідів пізнавальні операції. Отже, криміналістика покликана забезпечити своїми засобами та методами успішне вирішення завдань в усіх формах правоохоронної діяльності.

Техніко-криміналістичне забезпечення поряд з оперативно-технічним становить науково-технічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Його сутність полягає у створенні умов для підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності

58

шляхом розробки техніко-криміналістичних методів і впровадження техніко-криміналістичних засобів збирання та дослідження матеріальних носіїв оперативної інформації. З цією метою створюються спеціальні засоби криміналістичної техніки, розробляються наукові методи і рекомендації для пошуку, виявлення, огляду, фіксації, дослідження та маскування матеріальних об\'єктів-джерел інформації про особу та знаряддя злочинної діяльності.

Техніко-криміналістичні засоби та методи використовуються для вирішення таких завдань оперативно-розшукової діяльності:

-виявлення, фіксації та вилучення оперативними працівниками слідів і предметів, які мають значення для розкриття злочинів та встановлення обставин діяльності злочинних угруповань;

- розшуку та встановлення невідомих злочинців, які зник ли з місця події, а також осіб, причетних до злочинної діяль ності;

- встановлення обставин скоєння злочину, а також викори станих при цьому знарядь, засобів злочину і предметів злочин ного посягання;

-забезпечення конспіративності оперативно-розшукових заходів.

Цілком зрозуміло, що не всі розроблені традиційні криміналістичні засоби, прийоми і методи можуть використовуватися в оперативно-розшуковій діяльності. Тому криміналістика крім традиційних методик розслідування, слідчої тактики чи використання криміналістичних досліджень з метою встановлення обставин у кримінальних справах повинна забезпечувати вирішення специфічних завдань, орієнтуючись на розробку і впровадження принципово нових, неочікуваних для злочинців методів та засобів.

Використання техніко-криміналістичних засобів та методів в оперативно-розшуковій діяльності передбачає дотримання загальних тактичних рекомендацій. Загальні засади використання криміналістичних засобів і методів у процесуальному розслідуванні та оперативно-розшуковій діяльності є спільними, розбіжності визначаються специфікою завдань, сил і методів діяльності цих державних органів.

59

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 7. Загальні положення техніко-криміналістичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -