<<
>>

ПИТАННЯ 63. Судова акустика і питання, що вона вивчає

Подія злочину завжди відбувається в матеріальному середовищі, об\'єкти якого взаємодіють між собою й стають джерелами різноманітної інформації, в тому числі й звукової. Звукоь і сліди нерідко використовують для розкриття й розслідування злочинів.

За ними встановлюють особу злочинця й інші обставини, що підлягають доказуванню. Зафіксоване за допомогою технічних засобів матеріальне відображення звуку можна зберігати в часі, відтворювати, сприймати його зміст та якості. Якщо на матеріальному носієві закріплено звуковий сигнал, який має відношення до підготовки, вчинення чи приховування злочину, то такий предмет набуває властивостей речового доказу.

Сьогодні й серед матеріалів кримінальних справ все частіше присутні: фонограми, на яких випадково чи навмисне зафіксована інформація про підготовку, вчинення або приховування злочину (наприклад, розмови злочинців, очевидців тощо); фонограми із записом інформації, що є об\'єктами злочинних

129

дій (викрадені, підроблені); фонограми, які слугували знаряддями злочину (наприклад, звукозапис погроз чи вимагання матеріальних цінностей); фонограми з результатами негласних оперативних заходів, які додаються до протоколів оперативно-роз-шукових дій і використовуються у встановленому порядку в інтересах кримінального судочинства як докази.

На фонограмах фіксується не лише людський голос, мовлення людини, а й численні інші звукові сліди, як то: звуки працюючих механізмів, транспорту, сторонні шуми. Все це-об\'єкти акустичних досліджень. Але найважливіше значення для розслідування має, як правило, дослідження голосу людини з метою її ідентифікації та діагностики особливостей особи.

Для вирішення питань, що виникають у процесі розслідування злочинів, важливим буває не лише дослідити й ідентифікувати зафіксований засобами звукозапису голос людини, а й визначити умови здійснення такого запису, виокремити з інших, зафіксованих у фонограмі, звуків і розшифрувати зміст мовленнєвої інформації, встановити можливі факти внесення змін у фонограму, її підробку. Для цього треба досліджувати матеріальні носії, на яких зафіксовані сліди звуку, та апаратуру звукозапису.

В таких випадках лише фоноскопічних досліджень недостатньо. Досліджувати весь перелічений комплекс питань, що пов\'язані з дослідженням звукозапису, покликана судова акустика, яку можна визначити як розділ криміналістичної техніки, що є системою наукових положень і принципів щодо вивчення закономірностей виникнення і фіксації звукових слідів за допомогою технічних засобів звукозапису з метою отримання доказів та встановлення фактичних даних в інтересах судочинства.

Завданнями судової акустики є:

- ідентифікація й діагностика особи за матеріальними відображеннями її голосу й мовлення (слідами звуку);

-дослідження звукового середовища (шумів) з метою криміналістичної ідентифікації і діагностики джерела звуку;

-дослідження матеріальних носіїв слідів звуку (фонограм) з метою вирішення ідентифікаційних та діагностичних завдань;

-дослідження технічних засобів фіксації слідів звуку.

130

Сучасна термінологія в судовій акустиці визначає встановлення тотожності й діагностику джерела звуку за слідом як фоно-акустичне дослідження. Ідентифікацію ж і дослідження технічних засобів звукозапису та матеріальних носіїв, зафіксованих за допомогою технічних засобів слідів звуку (фонограм), як електроакустичне дослідження.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 63. Судова акустика і питання, що вона вивчає:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -