<<
>>

ПИТАННЯ 64. Відеофоноскопія і завдання, що вона вирішує

Поряд із фіксацією інформації технічними засобами звукозапису все частіше на практиці використовують технічні засоби для одночасної фіксації звуку й зображення, що сприймається зором.

Застосування відеозапису має широкі перспективи свого розвитку й вдосконалення. Тому роль відеофоноскопічної інформації в нашому суспільстві значно зростає, а відеофоно-скопічні документи стали звичними джерелами інформації.

Завдання судово-акустичних досліджень часто поєднуються з вирішенням питань дослідження носіїв і технічних засобів фіксації відеоскопічної інформації. Саме тому криміналістами вивчаються закономірності формування відеозвукової інформації та її відображення за допомогою тих чи тих технічних засобів. На підставі вивчення цих закономірностей розробляються найбільш ефективні методи й прийоми дослідження відеофоно-матеріалів і використання їх у кримінально-процесуальному доказуванні.

Порядок підготовки матеріалів, добору зразків, призначення судово-акустичної та судової відеофоноскопічної експертизи багато в чому збігаються. Розбіжності зумовлюються формою фіксації інформації (лише слухової чи тієї, що сприймається зором і слухом) та особливостями самих технічних засобів фіксації, але коло питань, які ставляться на вирішення експерту, досить подібне. Відеофоноскопічні дослідження мають своїми завданнями: дослідження умов і обставин відеозапису; дослідження матеріальних носіїв і технічних засобів відеозапису; дослідження звукового середовища відеозапису; ідентифікацію й дослідження голосу особи й усного мовлення.

131

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 64. Відеофоноскопія і завдання, що вона вирішує:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -