<<
>>

1. Вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Якісні характеристики інформації та критерії її оцінювання

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств.

Це інформація є важливим джерелом для прийняття управлінських рішень.

Виходячи з того,що фінансова звітність є основним джерелом інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, вона повинна відповідати певним якісним характеристикам. Фінансові звіти мають правдиво відображувати фінансове становище, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів підприємства. Правдиве подання вимагає правильного відображення результатів операцій, інших подій та обставин,зобов’язань, доходу та витрат, наведеними в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку,Концептуальній основі МСФЗ. Застосування Міжнародний стандартів фінансової звітності з додатковим розкриттям, коли це необхідно передбачає досягнення правдивого подання фінансових звітів.

Правдиве подання інформації є обов’язком управлінський персоналу підприємства, який несе за це відповідальність.

Надаючи фінансову звітність,управлінський персонал прямо чи опосередковано формує твердження щодо різних елементів фінансових звітів і розкриття, пов’язаної з ними інформації.

Розуміння тверджень як передумов формування правдивої,тобто якісної інформації є основою визначення аудиторських процедур при зборі аудиторських доказів. Оптимальність аудиторських процедурі їх склад у повній мірі залежить визначення пріоритетності однієї передумови(критерію) над іншим. Наприклад, критерій повноти є більш значущим для інформації про стан кредиторської заборгованості,а критерій існування є більш важливим в порівнянні з іншими для дебіторської заборгованості,тощо.

Основними передумовами правдивого (якісного)подання інформації фінансових звітах є:

- вибір і застосування відповідної облікової політики;

- забезпечення основних якісних характеристик інформації;

- додаткове розкриття інформації, коли дотримання Положень (Стандартів) по або МСФЗ недостатньо формує інформацію для розуміння користувачами впливу певних господарських операцій (інших подій та обставин) на фінансове становище і результати діяльності підприємства.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Якісні характеристики інформації та критерії її оцінювання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -