<<
>>

ПИТАННЯ 4. Методи, засоби та прийоми, що використовує криміналістична техніка

Криміналістична техніка використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи. До того ж сучасні засоби та методи цього розділу базуються на новітніх досягненнях не лише криміналістичної науки, але й неорганічної, органічної, квантової хімії, фізики, фізики твердого тіла, теплофізики, кристалографії, загальної і молекулярної біології, математики, інформатики й кібернетики, а також інших наук.

Техніко-криміналістичні засоби, прийоми й методи за джерелом походження і ступенем пристосування до потреб судочинства можна поділити на три групи.

Першу становлять засоби, прийоми і методи, які запозичені з інших галузей науки та техніки і застосовуються в неперетво-реному вигляді. Вони набувають криміналістичного характеру лише у зв\'язку з метою і правовою підставою їх застосування. Такими, наприклад, є: фотоапарати, відеотехніка загального призначення, металошукачі, хроматографи, спеціальна техніка для проведення досліджень.

Друга група - це засоби, прийоми і методи, що запозичені з інших галузей знань, але перетворені і пристосовані для розкриття й розслідування злочинів. До них можна віднести спеціальні прийоми фотографічної зйомки, спеціальні методики дослідження документів із використанням ультрафіолетових та інфрачервоних променів, електронно-оптичні перетворювачі, бінокулярні мікроскопи, експрес-аналізатори газових сумішей, лазерні і рентгенівські установки.

Третю групу складають засоби, прийоми і методи, що спеціально розроблені з метою дослідження та розкриття злочинів. Такими, наприклад, є порівняльні мікроскопи, прилади для фотографічної розгортки поверхні куль і гільз, прилади для виявлення невидимих слідів, комп\'ютерні програми для складання композиційного портрета особи та інші.

Суб\'єктами застосування криміналістичної техніки у процесі розкриття і розслідування злочинів можуть бути не будь-які учасники процесу, а лише уповноважені на те особи: слідчі, спеціалісти, оперативні співробітники.

Закон не дає вичерпного переліку засобів і методів криміналістичної техніки, які застосовуються у процесі досудового слідства

54

і судового розгляду справ. Це неможливо як внаслідок широкого переліку таких засобів, так і тому, що криміналістична техніка постійно удосконалюється та збільшуються можливості її застосування. Використання такої техніки не може порушувати законних прав та інтересів громадян, створювати загрозу їх життю і здоров\'ю, суперечити нормам чинного законодавства.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 4. Методи, засоби та прийоми, що використовує криміналістична техніка:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -