<<
>>

ПИТАННЯ 24. Методи, прийоми і правила фіксуючої фотозйомки

Фіксуюча криміналістична фотозйомка має на меті отримання фотографічного зображення об\'єктів, слідів чи явищ, вивчення яких має значення для виявлення, розкриття й розслідування злочинів.

Метод панорамної зйомки застосовують, якщо не вдається зафіксувати весь об\'єкт на одному кадрі фотознімка, навіть за допомогою ширококутового об\'єктива; коли неможливо відійти від об\'єкта на потрібну відстань чи небажано отримати знімок з дрібним масштабом зображення.

Панорамну зйомку здійснюють шляхом використання спеціального апарата або об\'єкт фотографують частинами, отримуючи послідовно декілька знімків, які після друку поєднуються в єдине панорамне зображення. Панорамна зйомка може бути круговою, лінійною або ярусною.

Для кругової панорами фотографують об\'єкт із однієї точки, тримаючи фотоапарат на одній висоті і повертаючи його навколо осі так, щоб площа останнього кадру перекривала на 10-15% площу попереднього.

Для лінійної панорами фотоапарат переміщують на одній висоті паралельно і вздовж об\'єкта. Кадр з останньої точки зйомки повинен дещо перекривати площу кадру з попередньої точки для з\'єднання знімків після виготовлення фотографій в єдиний панорамний фотознімок.

Лінійна панорама може бути горизонтальною чи вертикальною. Режим зйомки (діафрагма, витримка) повинні залишатися постійними для кожного кадру за винятком значної різниці в освітленні окремих частин об\'єкта.

Ярусна панорама - це зйомка об\'єкта з однієї точки з повертанням фотоапарата вздовж вертикальної (навколо горизонтальної) осі. Масштаб зображення нижніх і верхніх кадрів буде різним, що забезпечить цілісне сприйняття зображення на фотознімку.

Вимірювальна фотозйомка необхідна в тих випадках, коли потрібно мати знімки різних об\'єктів, за якими можна виз-

80

начити розміри окремих об\'єктів чи слідів, відстані між різними об\'єктами. Для цього можна застосовувати масштабну або метричну зйомку.

Сутність масштабної зйомки полягає в тому, що об\'єкт фотографують поруч із масштабною лінійкою. За відсутності такої лінійки, поруч з предметом в одній площині з ним розташовують інший, розміри якого заздалегідь відомі як стандартні (монета, коробка сірників або розгорнута стрічка рулетки чи проста лінійка).

Метрична зйомка з глибинним або квадратним масштабом не має значного поширення в слідчій практиці внаслідок складності розрахунків, проте її застосування можливе, якщо для оцінки обстановки на місці події має значення фіксація відстаней між окремими предметами в глибину і за фронтом спостереження (наприклад, місце дорожньо-транспортної події).

Стереоскопічна фотозйомка полягає у виготовленні стереопари, тобто двох знімків одного об\'єкта з двох точок, що відповідають точкам зору правого й лівого ока людини. Сприйняття таких знімків відповідає бінокулярному зору й створює враження об\'єму. За стереознімком можна виготовити точний план місця події. З цією метою використовують спеціальні фотоапарати, наприклад, "Спутник", стереоскопічні насадки або спеціальні стереоскопічні планшети, в яких закріплюють звичні фотоапарати.

Макрозйомка - це фотографування дрібних об\'єктів або їх деталей у натуральному розмірі чи зі збільшенням без використання мікроскопа. Для цього використовують спеціальні фотографічні установки або звичайні дзеркальні фотоапарати з подовжувальними кільцями.

Репродукційна фотозйомка застосовується для фотографування документів, текстів, таблиць, креслень, фотографій, дак-тилокарт, картин, малюнків. Найчастіше це використовується в слідчій практиці для отримання фотокопій документів, розмноження фотознімків. Важливою умовою отримання якісних знімків є забезпечення паралельності розташування поверхні об\'єкта зйомки і площини фотоплівки фотоапарата, атакожрівно-

81

мірного освітлення. Оптична вісь під час зйомки повинна проходити через центр документа.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 24. Методи, прийоми і правила фіксуючої фотозйомки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -