<<
>>

ПИТАННЯ 23. Методи судової фотографії, прийоми й види фотозйомки, що в ній використовуються

Методи судової фотографії- це сукупність правил і рекомендацій щодо вибору фотографічних засобів, прийомів і способів їх застосування в залежності від мети зйомки й об\'єкта, який належить фіксації.

Прийоми фотозйомки - це сукупність правил і рекомендацій щодо вирішення інформаційних та оперативно-тактичних завдань використання фотозйомки. Прийоми визначаються метою, конкретною обстановкою і метою зйомки.

Види фотозйомки-це сукупність методів і прийомів зйомки, які використовують в залежності від криміналістичних об\'єктів, що підлягають фіксації.

Так, судово-слідча (оперативна) фотографія поділяється за видами на: фотозйомку місця події, фотозйомку в ході проведення окремих слідчих дій, фотозйомку живих осіб, фотозйомку трупів, фотозйомку речових доказів, фотозйомку документів, фотозйомку слідів.

Прийомами застосування судово-слідчої фотографії можуть бути: орієнтуюча зйомка, оглядова зйомка, вузлова зйомка, детальна зйомка.

Окремі види фотозйомки можуть бути застосовані з використанням таких методів: панорамної зйомки, вимірювальної зйомки, крупномасштабної зйомки, стереоскопічної зйомки, впізна-вальної зйомки, репродукційної зйомки.

Криміналістичні методи, прийоми, фототехнічні засоби та способи їх використання в судовій фотографії постійно удосконалюються, що відповідає сучасному рівню науково-технічного прогресу. Так, наприклад, сьогодні все більше в практиці слідчих, оперативних й експертних підрозділів використовується кольорова фотографія: на їх озброєння надходить сучасна цифрова фотографічна техніка, що заснована на використанні можливостей комп\'ютерних програм обробки фотографічної інформації.

79

На зміну традиційному "мокрому" процесу обробки фотознімків приходить їх друк за допомогою кольорових принтерів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 23. Методи судової фотографії, прийоми й види фотозйомки, що в ній використовуються:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -