<<
>>

ПИТАННЯ 26. Порядок і основні прийоми та правила застосування фіксуючої фотографії

Щоб отримати наочну уяву про місце події чи окремий об\'єкт, у більшості випадків необхідно отримати не одне, а декілька його фотографічних зображень. Для цього фотозйомку виконують із різних відстаней та точок зйомки, в різних масштабах, із різною кількістю зафіксованих на них об\'єктів.

Із цією метою криміналістикою розроблені окремі прийоми фіксуючої фотографії: орієнтуюча, оглядова, вузлова й детальна фотозйомка. Інколи ці прийоми називають "видами фотозйомки на місці події".

82 •

Орієнтуюча зйомка застосовується для фіксації якої-не-будь ділянки на місцевості чи в приміщенні разом із навколишньою обстановкою. В більшості - це зображення місця події на фоні навколишніх предметів чи місцевості (споруди, огорожі, шляхи сполучень, рельєф тощо). Такі об\'єкти слугують постійними орієнтирами і дають змогу зорієнтуватись у розташуванні місця події. Зйомку здійснюють з великої відстані чи застосовують панорамні методи фотозйомки.

Оглядова фотозйомка застосовується для фіксації окремої ділянки місцевості чи об\'єкта без навколишньої обстановки. Важливою вимогою є повнота зображення місця події. Оглядова зйомка здійснюється з більш близької відстані, а на знімку повинно відобразитися чітке зображення об\'єктів, слідів, предметів, що мають криміналістичне значення. Для цього об\'єкти фотографують декілька разів, з різних точок, різної відстані, зі зміною освітлення таким чином, щоб серія фотознімків, яку репортажі, давала повну уяву про обстановку й предмети, які спостерігались очевидцями.

Вузлова фотозйомка застосовується для фіксації найбільш важливих ділянок, об\'єктів, окремих слідів, які стосуються події і пов\'язані з діями осіб (злочинців, потерпілих, очевидців) на місці, яке досліджується. Точку зйомки обирають з таким розрахунком, щоб на одному знімку зафіксувати найбільш важливі ознаки, які дають повну уяву про об\'єкт і розкривають його криміналістичне значення.

Кількість вузлових знімків може бути різною і це визначається з урахуванням конкретної обстановки та виявлених слідів.

Детальна фотозйомка застосовується для фіксації зовнішніх ознак речових доказів і окремих слідів як деталей загальної обстановки, що сприймалась учасниками слідчої дії. Це можуть бути зброя, кулі, знаряддя злочину й сліди їх застосування, сліди рук, ніг, транспортних засобів тощо. Насамперед, прийоми детальної зйомки застосовують для фіксації об\'єктів, які за різних причин не можуть бути вилучені з місця події, стосовно яких існує загроза псування, знищення, які з часом змінюють свої властивості.

Детальну зйомку здійснюють з такої відстані, щоб у кадрі було видно лише об\'єкт чи його певну частину зі слідами. Тому доцільно використовувати методи масштабної фотографії.

83

Орієнтуючу й оглядову зйомку здійснюють на початку огляду місця події, до внесення змін в навколишнє середовище, викликаних діями слідчої групи чи природними процесами. Вузлову й детальну зйомку здійснюють за ходом слідчої дії, під час вивчення слідів і окремих предметів до їх вилучення з місця події.

У криміналістиці розроблені спеціальні прийоми й способи фотозйомки таких об\'єктів: слідів рук та ніг, транспортних засобів, знарядь зламу й інструментів, зброї і слідів її застосування, трупа на місці події та ін.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 26. Порядок і основні прийоми та правила застосування фіксуючої фотографії:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -