<<
>>

ПИТАННЯ 33. Порядок підготовки та тактичні прийоми проведення впізнання

Пред\'явленню для впізнання повинно передувати виконання процесуальних та деяких інших допоміжних дій. Такими діями є: попередній допит особи про обставини, за яких вона спостерігала об\'єкт, та ознаки, за якими цей об\'єкт можна впізнати; підбір об\'єктів для пред\'явлення на впізнання; визначення місця і умов пред\'явлення для впізнання; визначення необхідних учасників впізнання; визначення необхідного переліку науково-технічних засобів для забезпечення проведення і фіксації слідчої дії.

Об\'єкти (осіб, тварин, предмети, фотознімки) пред\'являють серед інших об\'єктів, що не мають суттєвих відмінностей у зовнішньому вигляді серед однорідних об\'єктів. Якщо пред\'являють на впізнання живу особу, то їй пропонують самостійно вибрати місце серед інших (не менше двох) осіб.

Трупи, унікальні й антикварні предмети, що не мають аналогів, пред\'являють в одному екземплярі. Окрім цього, труп пред\'являють лише один і без одягу, одяг пред\'являють на впізнання окремо.

За фотознімками можна пред\'являти для впізнання осіб або предмети як за їх відсутності на час пред\'явлення для впізнання, так і з тактичних міркувань (наприклад, якщо існує загроза психологічного впливу на особу, що впізнає).

У виняткових випадках впізнання можна проводити поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, і з дотриманням відповідних процесуальних вимог. Метою такого порядку про-

172

ведення впізнання законодавець визнає забезпечення безпеки особи, котра впізнає. Такий порядок може бути зумовлений іншими тактичними міркуваннями.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 33. Порядок підготовки та тактичні прийоми проведення впізнання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -