<<
>>

ПИТАННЯ 32. Сутність пред\'явлення для впізнання та його види

Пред\'явлення для впізнання - це процесуальна дія, що полягає в пред\'явленні слідчим або судом свідкові, потерпілому, підозрюваному або обвинуваченому будь-якого об\'єкта для його ототожнення або встановлення однакової групової належності з об\'єктом, який вони спостерігали раніше.

Таким чином, сутністю пред\'явлення для впізнання є ідентифікація конкретного об\'єкта за його уявним образом. Це окрема форма ідентифікації, яка суттєво відрізняється від ідентифікації за матеріальними слідами і має елементи психологічної діяльності, Що базуються на здатності людської психіки не лише фіксува-

171

ти, а й зберігати в пам\'яті особливий комплекс ознак, що дають можливість виділяти певні об\'єкти з групи подібних.

Процесуальне законодавство встановлює й докладно регламентує такі види впізнання, як впізнання особи (ст. 174 КПК) та впізнання предметів (ст. 175 КПК). Але криміналістична класифікація видів впізнання як процесуальної дії більш широка і включає: впізнання живої особи; впізнання особи за фотознімком; впізнання трупа; впізнання предметів у натурі; впізнання предметів за їх фотографічними зображеннями; впізнання тварин; впізнання будівель, транспортних засобів, ділянок місцевості.

Протокол впізнання є доказом у справі, який підлягає оцінці за сукупністю всіх її матеріалів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 32. Сутність пред'явлення для впізнання та його види:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -