<<
>>

ПИТАННЯ 20. Підготовка до проведення допиту

Необхідною умовою отримання ефективних результатів допиту є ретельна підготовка процесуальної особи до його проведення. Така підготовка передбачає:

- вивчення матеріалів справи та визначення можливості отри мання інформації шляхом проведення допитів;

- визначення кола осіб, які підлягають допиту.

Необхідна інформація може бути отримана під час проведення інших слідчих дій або оперативно-розшукових заходів;

- визначення послідовності проведення допиту певних осіб. Для цього враховують, яку інформацію необхідно отримати від особи, важливість інформації на даному етапі, зацікавленість особи у результаті розслідування, можливість виклику особи

на допит тощо;

- визначення предмета допиту полягає у встановленні в кон кретній кримінальній ситуації обставин, що можуть бути відомі особі, яку допитують. На підставі визначення предмета форму люють конкретні запитання для допиту;

- вивчення особи, яка підлягає допиту, полягає у вивченні її соціально-психологічної характеристики, рівня інтелекту й ос-

160

віти, схильностей, способу життя, виховання, характеру тощо, це необхідно для встановлення психологічного контакту з особою й правильної оцінки отриманих показань;

-визначення часу й місця проведення допиту. Таким місцем може бути службовий кабінет процесуальної особи чи інші службові приміщення, місце події, робочий кабінет особи чи місце її проживання. Стосовно потерпілих, то в необхідних випадках таким місцем може бути лікарняний заклад;

- визначення способу виклику на допит: повісткою, яка над силається поштою або через кур\'єра, телеграмою або телефо нограмою, безпосереднім викликом за телефоном, через адмі ністрацію за місцем роботи, особистим усним запрошенням процесуальної особи;

- визначення необхідності залучення технічних засобів фіксації допиту та запрошення необхідних спеціалістів й інших учасників допиту (перекладача, захисника, педагога, представ ника особи та ін.);

- складання плану допиту.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 20. Підготовка до проведення допиту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -