<<
>>

ПИТАННЯ 23. Вимоги, що пред\'являються до порядку фіксації ходу й результатів допиту

Важливе значення для розслідування має правильна фіксація як всього ходу, так і результатів допиту. З цією метою складається протокол допиту, який є основним засобом його фіксації та джерелом доказів у справі.

В протоколі необхідно повно й об\'єктивно відображати події, що мали місце під час допиту, а також повідомлені допитуваним дані.

До складання протоколу ставлять такі вимоги:

- протокол допиту необхідно складати за ходом чи відразу після закінчення допиту. Неприпустимим є складання протоко лу на наступний день або після наступних слідчих дій;

-у протоколі необхідно зазначати: час, місце, умови проведення й фіксації допиту, дані про особу, що проводить допит, допитуваного та інших учасників;

- показання записують від першої особи і за можливості до слівно (виключаючи вживання брудної лексики), чітко і зрозумі ло, без зміни стилю;

- поставлені запитання та відповіді, на прохання допитува ної особи, можна викладати в протоколі власноручно, про що треба зробити відмітку;

- протокол не може бути стилізованим, а повинен точно фіксу вати зміст виразів, які вживає допитуваний, якщо ці вирази є специфічними, малозрозумілими, то допускається уточнення їх фактичного змісту для однозначності сприйняття інформації;

163

- в кінці протоколу зазначають факт ознайомлення учасників з його змістом. Якщо необхідно, вносять доповнення чи уточнення. Підписують протокол допитуваний, слідчий та інші особи, що були присутні на допиті.

Додатками до протоколу допиту можуть бути схеми, креслення, малюнки, плани, що пояснюють його зміст. Ці додатки повинні бути засвідчені підписами особи, яка їх склала, і слідчого.

Як додаткові засоби фіксації під час допиту можна застосовувати аудіозапис чи відеозйомку.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 23. Вимоги, що пред'являються до порядку фіксації ходу й результатів допиту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -