<<
>>

ПИТАННЯ 22. Порядок проведення очної ставки і особливості тактичних прийомів її проведення

Відповідно до вимог статтей 172, 173, 304 КПК України, слідчий вправі провести очну ставку між двома раніше допитаними особами, в показаннях яких є суперечності. Метою проведення очної ставки є усунення суттєвих суперечностей у показаннях допитаних осіб, перевірка правдивості раніше одержаних показань та встановлення фактичних обставин справи.

Тактика проведення очної ставки будується на загальних прийомах допиту, а також має певні особливості.

Основними характеристиками очної ставки, що зумовлюють тактичні прийоми її проведення, є:

1) єдність предмета допиту обох осіб на очній ставці;

2) єдність часу проведення допиту (протягом однієї слідчої

Дії);

3) єдність місця проведення допиту;

4) рівні умови сприйняття запитань слідчого і показань один одного;

5) єдність документування ходу і результатів слідчої дії. Сутність очної ставки полягає в тому, що кожному з допиту ваних пропонують по черзі дати показання про обставини,

162

що мають значення для справи, в яких виявлені істотні суперечності. Під час очної ставки допитуваним може бути дозволено ставити запитання одне одному і давати на них відповіді. Також запитання можуть ставити захисник, спеціаліст, педагог та інші особи, що беруть участь в очній ставці. Якщо перебіг очної ставки вийшов із-під контролю слідчого, її необхідно негайно зупинити або перервати, про що відмічають у протоколі. Специфіка тактики очної ставки зумовлена розширеним складом її учасників; можливим психологічним впливом допитуваних одне на одного; зниженням рівня прогнозу слідчого; можливістю зміни під час очної ставки показань чи навіть відмови від них; підвищеним ступенем тактичного ризику.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 22. Порядок проведення очної ставки і особливості тактичних прийомів її проведення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -