<<
>>

ПИТАННЯ 21. Основні тактичні прийоми проведення допиту

Тактика допиту складається з найбільш ефективних прийомів, що сприяють одержанню повних і об\'єктивних показань. Під час допиту використовують різноманітні тактичні прийоми, зокрема: відповідна постановка тих чи тих запитань, пред\'явлення речових і письмових доказів, оголошення показань інших осіб, допит на місці події, роз\'яснення суті наслідків вчиненого злочину, переконання у необхідності надання допомоги розслі Дуванню, звернення до позитивних якостей особи тощо.

Використання тактичних прийомів повинно мати не хаотичний характер, а логічну доцільність їх реалізації, що відповідає певній ситуації допиту. Система тактичних прийомів допиту виокремлює такі, що мають на меті: встановлення психологічного контакту з допитуваним; спонукання до давання правдивих показань; уточнення свідчень і усунення в них суперечностей; актуалізацію забутого в пам\'яті допитуваного; викриття неправ-аи; усунення неточностей у випадку добросовісної помилки.

161

До найбільш розповсюджених тактичних прийомів необхідно віднести:

-застосування методу переконання шляхом стимулювання позитивних якостей особи, роз\'яснення закону, норм моралі, демонстрації доцільності правдивого й об\'єктивного висвітлення відомих допитуваному обставин;

- максимальна деталізація показань для розкриття невідпо відностей між окремими їх частинами, а також виявлення й подолання добросовісної помилки або свідомої неправди;

- пред\'явлення доказів, що дає змогу нагадати події та викри ти свідому неправду;

- постановка спеціально розроблених і ретельно продума них запитань у заздалегідь визначеному порядку. Існують й інші тактичні прийоми, які використовують у залежності від проце суального стану особи та конкретної слідчої ситуації.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 21. Основні тактичні прийоми проведення допиту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -