<<
>>

ПИТАННЯ 19. Процес формування показань особи

Показання осіб, яких допитують, становлять особистісні докази, що на відміну від речових доказів багато в чому зумовлені суб\'єктивним фактором. Формування показань особи проходить тривалий і складний шлях.

Психологічні основи допиту як способу отримання інформації про суб\'єктивний уявний образ -це процес формування показань, який складається з трьох стадій: сприйняття, запам\'ятовування, відтворення.

Сприйняття людиною події, факту, обставин здійснюється через органи її відчуття і тому сприйняття значною мірою залежить від розвитку й стану центральної нервової системи, рівня соціально-культурного розвитку людини, стану її здоров\'я. На правильність і адекватність сприйняття впливають різні фактори: об\'єктивні (погода, освітлення, тривалість події) та суб\'єктивні (стан організму, емоційний стан, наявність інтересу, спрямованість уваги, темперамент особи, професійний досвід тощо). Запам\'ятовування - це фіксування в корі головного мозку сприйнятих лю-

159

диною предметів і явищ. Механізм запам\'ятовування полягає у створенні тимчасових нервових зв\'язків у корі головного мозку. Запам\'ятовування має вибірковий характер і тому людина запам\'ятовує не все, що сприймає, а лише те, що має для неї значення. На цей процес впливають: умови сприйняття, вид пам\'яті, наявність установки на запам\'ятовування, час з моменту сприйняття, стан здоров\'я, вік тощо. Відтворення - це поновлення в свідомості того, що особа сприймала в минулому. Під час допиту відтворення відбувається у вигляді споминів. Повнота і ймовірність будь-яких показань, насамперед, залежать від того, наскільки повно і правильно особа сприймала обставини, про які її допитують. Нормальному сприйняттю можуть заважати механічні перешкоди бачити, чути, відчувати; оптичні чи акустичні явища; погодні умови; стан органів відчуття конкретної людини. Кожна людина має свій власний поріг сприйняття, який визначається її особистим станом. Знання процесів формування показань визначає тактичні прийоми проведення допиту.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 19. Процес формування показань особи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -