<<
>>

ПИТАННЯ ЗО. Підготовка до проведення затримання та арешту

Здійснення затримання й арешту особи є надзвичайно відповідальними рішеннями слідчого, від ефективності проведення яких значною мірою залежить успіх розслідування справи. Підготовка до проведення цих дій вимагає копіткої роботи, зміст якої зводиться до визначення завдань, що необхідно вирішити під час проведення затримання й арешту.

Такими загальними завданнями є:

- виключення можливості ухилення особи від досудового слідства і судового розгляду, позбавлення її можливості пере-

169

шкоджати встановленню істини у справі, припинити продовження злочинної діяльності, забезпечити виконання вироку;

- вивчення особи, котра підлягає затриманню та арешту, поля гає, насамперед, в отриманні повних відомостей, що встанов люють особу, і необхідних даних про зовнішність цієї людини, щоб її можна було безпомилково впізнати під час затримання, за можливості — необхідно вручити фотокартку підозрюваного співробітникам, яким доручено провести затримання;

- вивчення місця ймовірного проведення затримання, що ним може бути приміщення, відкрита місцевість, громадсь кий транспорт тощо. Це має важливе значення для забезпе чення раптовості затримання. В усіх випадках місце затриман ня вибирається з таким розрахунком, щоб це не насторожува ло підозрюваного;

-складання плану здійснення фізичного захоплювання та затримання має на меті чіткий розподіл місця і ролі кожного учасника слідчо-оперативної групи, знання ними своїх обов\'язків;

- комплектування та оснащення оперативного наряду пе редбачає визначення кількості осіб, які необхідні для прове дення затримання, їх озброєння, забезпечення засобами інди відуального захисту й активної оборони, транспортом, засоба ми зв\'язку.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ ЗО. Підготовка до проведення затримання та арешту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -