<<
>>

ПИТАННЯ 35. Порядок підготовки й тактика проведення відтворення обстановки та обставин події

Проведення відтворення обстановки й обставин події вимагає ретельної підготовки. Для цього необхідно:

- визначити мету проведення слідчої дії і вивчити ті матеріа ли справи, що зумовлюють необхідність і можливість її прове дення;

- визначити умови, за яких буде проведено відтворення;

- визначити коло учасників слідчої дії, необхідність залу чення спеціалістів, охорони тощо;

- передбачити, які матеріали, засоби, знаряддя необхідно

використати;

- визначити місце і час проведення відтворення та спосіб

фіксації ходу і результатів;

-скласти план слідчої дії.

Тактичні прийоми проведення визначаються видом відтворення обстановки і обставин події. Так, слідчий експеримент необхідно проводити в умовах і обстановці, що максимально наближені до тих, за яких відбувалася подія Для проведення експерименту необхідно використовувати ті самі або такі ж знаряддя й засоби, які застосовувалися під час події. Досліди необхідно проводити декілька разів, змінюючи умови експерименту.

Перевірка показань на місці має такі тактичні особливості:

- показання повинні перевірягися лише у тому місці, де відбу валася подія та залишені сліди чи знаряддя злочину;

-особа, показання якої перевіряють, повинна сама показувати де і що відбувалося;

- у разі перевірки показань неприпустимо відтворювати цинічні дії, та дії, що загрожують безпеці оточуючих осіб або принижують їх честь і гідність;

- слідчий не повинен допускати в своїх діях чи запитаннях вказівок, підказок тощо;

- якщо перевіряють показання кількох осіб, слідчу дію про водять з кожним окремо;

- категорично заборонено повторювати показання і дії особи з метою створення найбільшої вірогідності перебігу подій.

174

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 35. Порядок підготовки й тактика проведення відтворення обстановки та обставин події:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -