<<
>>

ПИТАННЯ 36. Порядок використання спеціальних знань у розкритті й розслідуванні злочинів

Спеціальні знання в процесуальному розумінні - це уміння і навички, набуті в результаті цілеспрямованої професійної підготовки і досвіду роботи, що використовують з метою збирання й дослідження інформації про злочин, та які сприяють розробці засобів і прийомів роботи з доказами.

У розкритті й розслідуванні злочинів спеціальні знання використовують у двох формах: процесуальній та непроцесуальній.

У процесуальній формі такі знання використовують шляхом залучення спеціалістів до участі у проведенні слідчих (судових) дій, в безпосередньому використанні слідчим спеціальних знань та призначенні судових експертиз.

Непроцесуальна форма містить надання слідчому спеціалістами консультацій і довідок за межами проведення процесуальних дій.

Судова експертиза - це процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом за завданням слідчого або суду речових доказів та інших матеріалів справи з метою встановлення фактичних даних та обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Проведення судової експертизи в кримінальному судочинстві регламентується Законом України "Про судову експертизу" та окремими статтями КПК.

Залучення спеціаліста до участі в слідчій дії має обов\'язковий, який передбачений КПК, та альтернативний характер. Обов\'язковою є участь спеціаліста - судово-медичного експерта або лікаря в огляді трупа та в разі проведення судово-медичного освідування особи. В інших випадках спеціаліст запрошується для участі в слідчій дії на розсуд слідчого, коли виникає потреба в застосуванні спеціальних знань.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 36. Порядок використання спеціальних знань у розкритті й розслідуванні злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -