<<
>>

ПИТАННЯ 34. Поняття і види відтворення обстановки та обставин події

Відтворення обстановки та обставин події як самостійна процесуальна дія передбачає по суті дві можливі слідчі дії: перевірку в присутності понятих показань обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка на місці, де відбувалися події, з метою їх уточнення і доповнення; експериментальну перевірку правдивості показань допитаних осіб чи з\'ясування обставин події і наявних припущень щодо можливості перебігу подій відповідним чином та їх спостереження і сприйняття очевидцями.

Найчастіше цю слідчу дію проводять, щоб перевірити: чи могла конкретна людина в певних умовах сприйняти конкретну подію; можливість здійснення особою певних дій за допомогою певного предмета, за певний час тощо; об\'єктивну можливість здійснення дій чи існування обставин, за яких відбувалися події; як саме відбувалася подія.

Ці види відтворення відрізняються не лише за сутністю та змістом, а й складом учасників слідчої дії. Перевірка показань на місці подібна до допиту, але її проводять лише після допиту про обставини події і в місці, де відбувалися події з одночасною демонстрацією дій самої особи, яка дає показання. Тому участь цієї особи в слідчій дії є обов\'язковою.

Слідчий експеримент - це цілеспрямована діяльність, основу якої складає експериментальне відтворення у спеціально створених умовах явища, події, речі тощо. Тому сутність пізнавальної Д11 полягає у проведенні досліджень, які пов\'язані з перевіркою або встановленням будь-якого факту, явища, речі. Такі дії можуть здійснюватися слідчим із участю понятих без залучення свідків, Потерпілих, обвинувачених і підозрюваних та спеціалістів.

173

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 34. Поняття і види відтворення обстановки та обставин події:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -