<<
>>

ПИТАННЯ 12. Стадії та етапи огляду місця події і порядок дій слідчого під час огляду

Тактика огляду місця події втілюється у декількох стадіях і етапах, які здійснюються слідчим послідовно.

Статична стадія передбачає огляд без порушення обстановки, окремих слідів, зміни місця розташування речових доказів.

На цій стадії слідчий пересувається місцем події, фіксує свою увагу на розташуванні окремих об\'єктів огляду, обирає ті з них, які, на його думку, стосуються справи, визначає порядок початку огляду і послідовності дій.

У динамічній стадії виявлені сліди й речові докази підлягають детальному вивченню. На цій стадії активно застосовують науково-технічні засоби, здійснюють фотографування, відеоза-пис, виявляють невидимі сліди. В цій стадії можливе здійснення експрес-досліджень.

Послідовність проведення огляду поділяється на етапи. На початковому етапі оцінюють обстановку, визначають порядок дій, роз\'яснюють права й обов\'язки учасників. На етапі безпосереднього огляду (робочий етап) слідчий виявляє сліди, предмети, речові докази, аналізує їх сутність, відношення до події, визначає негативні обставини, висуває й уточнює версії. На цій стадії активно застосовує науково-технічні засоби, здійснює вузлову й детальну фотозйомку, вилучає необхідні об\'єкти, виготовляє копії слідів, здійснює їх пакування. На заключному етапі слідчий фіксує результати огляду місця події шляхом складання протоколу, виготовляє схеми, креслення, визначається, які об\'єкти доцільно оглянути й вилучити додатково. Огляд можна вважати

154

закінченим, якщо на всі питання, що випливають із події злочину, отримано повну й важливу інформацію.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 12. Стадії та етапи огляду місця події і порядок дій слідчого під час огляду:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -