<<
>>

ПИТАННЯ 10. Загальні тактичні вимоги щодо проведення слідчого огляду

Проведення слідчого огляду передбачає дотримання певних тактичних вимог, які забезпечують його ефективність. До таких вимог належать:

ГІІ52

_ своєчасність огляду, що передбачає проведення його відразу, як тільки в цьому виникне необхідність.

Це забезпечує отримання всебічної інформації про подію та максимальне збереження потрібної слідчому інформації;

- єдине керівництво оглядом, що передбачає підпоряд кування слідчому (або іншій процесуальній особі) усіх учас ників слідчої дії. Керівник огляду відповідає за організацію і хід його проведення, повне та об\'єктивне дослідження обста новки, фіксацію ходу та результатів огляду;

- об\'єктивність і повнота огляду означає всебічне об стеження всієї обстановки, слідів і речових доказів. Усі ділян ки, об\'єкти, сліди, які певним чином пов\'язані або можуть бути пов\'язані з механізмом події і несуть будь-яку інформацію, по винні бути виявлені, зафіксовані, досліджені;

- планомірність огляду передбачає дотримання певного порядку в діях слідчого - визначення меж огляду, послідов ності дій, об\'єктів, які належать огляду, та дотримання тактич них і організаційних прийомів огляду;

- застосування науково-технічних засобів та суворе до тримання криміналістичних правил поводження з матеріальни ми джерелами доказової інформації.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 10. Загальні тактичні вимоги щодо проведення слідчого огляду:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -