<<
>>

ПИТАННЯ 15. Порядок фіксації ходу й результатів слідчого огляду та вимоги, що пред\'являються до процесуальних документів

Основним і обов\'язковим способом фіксації ходу й результатів слідчого огляду є складання протоколу. Додатковими чи альтернативними способами фіксації є фотографування, відео-зйомка, складання планів, схем, виготовлення малюнків.

Якщо потрібно, можна застосовувати аудіозапис.

Складання протоколу слідчого огляду вимагає дотримання певних вимог. Протокол має бути повним, містити детальний опис окремих слідів та інших виявлених в ході огляду обставин злочину і складатися з трьох частин: вступної, описової та заключної.

Вступна частина повинна містити відомості: про час, місце, підстави проведення огляду і складання протоколу; прізвище посадових осіб, понятих й інших учасників, що беруть участь в огляді; правове обґрунтування огляду з посиланням на відповідні статті КПК; умови проведення огляду, час початку та закінчення огляду. В описовій частині подають відомості щодо загальної характеристики місця огляду чи об\'єкта та докладно описують всі фактичні дані, що стосуються справи і у тій послідовності, в якій вони були виявлені. Предмети та сліди описують за такими правилами: вказують їх назву, найменування, місце знаходження, розмір, форму, колір, загальні та окремі ознаки, взаємне розташування та орієнтири, способи виявлення та вилучення. Заключна частина містить відомості

156

щодо вилучених предметів та слідів, умов і методів їх фіксації та вилучення. В цій частині протоколу зазначається наявність або відсутність зауважень учасників слідчої дії щодо порядку та повноти проведення огляду й фіксації результатів. Протокол підписує слідчий, поняті та інші учасники. До протоколів можна додавати плани, схеми, креслення, які підписує слідчий та особа, яка їх склала, і поняті. Відеоплівка додається до протоколу, а з фотознімків виготовляють фототаблицю, яку підписує слідчий.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 15. Порядок фіксації ходу й результатів слідчого огляду та вимоги, що пред'являються до процесуальних документів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -