<<
>>

ПИТАННЯ 16. Сутність і завдання допиту

Допит - це процесуальна дія, змістом якої є отримання органом розслідування або судом у відповідності до правил, встановлених процесуальним законодавством, інформації про факти, що відомі особі, яку допитують, і що мають значення для доказування й встановлення істини у справі.

Проведення допиту є найбільш поширеним способом отримання доказів і, водночас, однією з найбільш складних процесуальних дій. Мета допиту полягає в отриманні повних та таких, що відображають об\'єктивну дійсність, показань. Протокол допиту є джерелом доказів, а встановлені в ході допиту фактичні дані, які мають своє підтвердження іншими матеріалами справи, є доказами.

Порядок проведення допиту докладно регламентований нормами кримінально-процесуального законодавства, дотримання яких є обов\'язковою вимогою, яка враховується в процесі оцінки отриманих доказів. Недотримання процесуальних правил проведення допиту визнається порушенням закону і тягне за собою недійсність проведеної дії, що призводить до недопустимості посилання на отримані результати як докази. Імовірність відомостей, що повідомлені в процесі допиту, і відповідність Іх Дійсності визначає ефективність будь-якого допиту. Якщо отримані відомості є неправдивими, вони не можуть бути доказами у справі, але можуть мати значення для її правильного вирішення.

Загальні тактичні завдання допиту поділяють на три групи:

157

1) пізнавальні, що пов\'язані з встановленням обставин події;

2)управлінські, які сприяють встановленню ефективної взає модії процесуальної особи з іншими учасниками процесу шля хом формування психологічного контакту;

3)організаційно-технічні, які забезпечують зовнішні умови для якісного проведення слідчої дії та фіксації її результатів.

До пізнавальних завдань допиту відносять: отримання вихідних даних; перевірка наявної у справі інформації та її уточнення, конкретизація, доповнення; усунення суперечностей у показаннях різних осіб; виявлення й розкриття неправдивих показань; фіксація зібраних даних.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 16. Сутність і завдання допиту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -