<<
>>

ПИТАННЯ 17. Класифікація допитів і її значення

Криміналістична тактика допиту багато в чому визначається видом цієї слідчої дії. В залежності від підстав класифікації в криміналістиці виокремлюють такі види допиту.

За суб\'єктом проведення слідчої дії: допит, що здійснює особа, яка провадить дізнання; слідчий; прокурор; суддя чи суд.

За складом учасників слідчоїдії: допит, що провадиться за участю прокурора; начальника слідчого відділу; захисника; батьків чи законних представників; педагога; перекладача; спеціаліста; експерта.

За процесуальним станом особи, яку допитують: допит свідка; потерпілого; підозрюваного; обвинуваченого; експерта.

За віком особи, яку допитують: допит малолітнього; неповнолітнього; дорослої особи.

За послідовністю проведення слідчої дії: допит первинний; повторний; додатковий.

За місцем проведення: допит на місці події; у кабінеті слідчого (у судовому засіданні); за місцем роботи чи проживання особи, яку допитують; у лікарняному закладі.

Важливим є визначення допиту в залежності від слідчої ситуації, що пов\'язана із ставленням особи, яку допитують, до слідчої дії. За цією ознакою виокремлюють: допит у безконфліктній ситуації; допит у конфліктній ситуації; допит в умовах гострого конфлікту.

Така класифікація має практичне значення, оскільки визначення виду допиту впливає на використання тих чи тих тактичних прийомів проведення слідчої дії.

158

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 17. Класифікація допитів і її значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -