<<
>>

ПИТАННЯ 39. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності та криміналістики

Уміле поєднання оперативно-розшуковоїта процесуальної діяльності правоохоронних органів дає можливість вести ефективну боротьбу зі злочинністю. В ході оперативно-розшукової діяльності здійснюється виявлення злочинів, їх оперативне припинення, створюються передумови для порушення кримінальної справи, розшукуються засоби й знаряддя злочину, предмети та документи, що можуть мати доказове значення.

Водночас, відомості про злочинну діяльність, які отримані в ході розслідування кримінальних справ, допомагають оперативно-розшуковим апаратам у їх оперативній роботі. Тому між цими двома видами діяльності правоохоронних органів існує тісний зв\'язок і взаємна обумовленість.

Можливості отримання оперативної інформації та її використання з метою процесуального доказування - найважливіша лінія зв\'язку криміналістики й теорії ОРД. Варіанти використання оперативної інформації в доказуванні визначаються її змістом. Використання криміналістикою положень теорії ОРД полягає: по-перше, в різних формах застосування розробок щодо методів і засобів отримання оперативної інформації; по-друге -в обліку під час розробки криміналістичної техніки; криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів можливостей оперативно-розшукової діяльності в цілому і окремих оператив-но-розшукових заходів зокрема; в комплексному використанні можливостей слідчих і оперативних дій; у розробці найбільш

177

ефективних форм взаємодії суб\'єкта доказування з суб\'єктами ОРД. Криміналісти вивчають шляхи й межі використання в ОРД криміналістичних прийомів і засобів, можливості використання оперативної інформації в доказуванні. Зворотний зв\'язок ОРД і криміналістики полягає: у використанні в оперативній практиці криміналістичних засобів, прийомів і рекомендацій (наприклад, щодо застосування відеозапису й фотозйомки, отримання слідів рук, копій документів тощо); в адаптації до умов ОРД окремих криміналістичних теорій та концепцій, зокрема, криміналістичної характеристики злочинів, поняття оперативно-розшукової ситуації тощо; в розробці в оперативному аспекті проблем взаємодії і координації дій всіх учасників процесу розкриття та розслідування злочину.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 39. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності та криміналістики:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -