<<
>>

ПИТАННЯ 32. Експертизи, що призначаються при розслідуванні комп\'ютерних злочинів

Призначення судових експертиз за справами про комп\'ютерні злочини має на меті дослідження інформаційно-технологічних процесів збирання, накопичення, пошуку, розповсюдження інформації і постачання її користувачеві в умовах функціонування інформаційних мереж і систем, а також окремо взятих технічних засобів забезпечення цих процесів.

Судова комп\'ютерно-технічна експертиза - це самостійний вид судових експертиз, її відносять до класу інженерно-технічних експертиз. Судову комп\'ютерно-технічну експертизу проводять з метою визначення статусу об\'єкта як комп\'ютерного засобу, виявлення і вивчення його ролі у злочині, отримання доступу до інформації на носії з метою її наступного вивчення. У судовій комп\'ютерно-технічній експертизі виокремлюють: апаратно-комп\'ютерну, програмно-комп\'ютерну, інформаційно-комп\'ютерну та комп\'ютерно-мережну експертизу.

Судова апаратно-комп\'ютерна експертиза визначає вид, властивості апаратного засобу, умови застосування, наявність фізичних дефектів, встановлює причинний зв\'язок між застосуванням конкретних можливостей апаратних засобів і результатами їх використання, хронологічну послідовність використання.

Судова програмно-комп\'ютерна експертиза визначає загальні характеристики операційної системи/її функціональні властивості, а також настройки програмного забезпечення, визначає фактичний стан програмного об\'єкта, склад відповідних файлів, їх параметри, визначає умови зміни властивостей і стану програмного забезпечення, спосіб внесення змін у програму, визначає властивості і стан програми за змістом системних і службових файлів тощо.

Судова інформаційно-комп\'ютерна експертиза встановлює властивості й вид інформації у комп\'ютерній системі, наявність або відсутність відхилень від типових об\'єктів (шкідливі вкпю-Чєння, порушення цілісності тощо), встановлює первісний стан Інформації на фізичних носіях, визначає хронологію впливу

215

на інформацію, визначає умови змін властивостей інформації, визначає деякі сліди, що свідчать про професійні навички користувача, умови створення інформації тощо.

Судова комп\'ютерно-мережна експертиза визначає властивості й характеристики апаратного засобу і програмного забезпечення, встановлює місце, значення та функціональне призначення об\'єкта в мережі, архітектуру, конфігурацію мережі та її компоненти, відповідність виявлених характеристиктиповим для конкретного класу засобів мережної технології, визначає належність засобів до сер-верної або клієнтської частини додатків, фактичний та первісний стан і справність мережних засобів тощо.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 32. Експертизи, що призначаються при розслідуванні комп'ютерних злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -