<<
>>

ПИТАННЯ 31. Способи вчинення комп\'ютерних злочинів

Визначальним елементом криміналістичної характеристики злочину є встановлення способу його вчинення. В інформаційному аспекті сліди, що свідчать про спосіб вчинення комп\'ютерного злочину, допомагають створити типову модель дій злочинця, а саме: спосіб проникнення на місце злочину та в інформаційну систему або мережу; подолання різноманітних перешкод і захисту інформації від несанкціонованого доступу; використання навичок роботи з комп\'ютером і програмним забезпеченням; приховування слідів своїх дій у комп\'ютерній мережі.

Способи вчинення комп\'ютерних злочинів вирізняються різноманітністю, постійно доповнюються новими, удосконалюються. Відомі способи вчинення цих злочинів можна звести у групи:

- вилучення засобів комп\'ютерної техніки разом із інформа цією, що в них міститься;

- перехоплення інформації (безпосереднє - з підключенням до обладнання; пасивне - з перехопленням спеціальними при строями електромагнітного випромінювання; аудіо- та відеопере- хоплення інформації, "прибирання технологічного сміття");

- несанкціонований доступ до ЕОМ, системи, мережі ("ком п\'ютерний абордаж", проникнення під виглядом законного ко ристувача, "за дурнем");

- маніпуляція даними і командами управління (підміна да них, подолання програмних засобів захисту, таємне введення чужих програм, "програми-троянці", комп\'ютерні віруси);

214

- комплексні методи (використання двох чи більше способів або їх комбінацій).

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 31. Способи вчинення комп'ютерних злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -