<<
>>

ПИТАННЯ ЗО. Поняття комп\'ютерних злочинів і особливості їх розслідування

Під поняттям "комп\'ютерні злочини" треба розуміти передбачені Кримінальним кодексом України (Розділ 16) суспільно-небезпечні дії, при яких машинна інформація є об\'єктом злочинного посягання.

Предметом або знаряддям злочину може виступати комп\'ютерна інформація, комп\'ютер, комп\'ютерна система чи мережа. Особливістю цих злочинів є те, що комп\'ютер у них може виступати одночасно як предмет посягання і бути знаряддям вчинення злочину. У цьому випадку не має значення, на якій стадії злочину таку обчислювальну техніку

використовували.

До криміналістичних особливостей розслідування цієї категорії злочинів відносять:

- високу латентність і складність у встановленні факту вчи нення комп\'ютерного злочину, вирішення питання щодо пору шення кримінальної справи та кваліфікації злочинних дій при четних до злочину осіб;

- специфічність контингенту осіб, що вчиняють злочини, а в окремих випадках- інтернаціональність злочину;

- складність у підборі відповідних спеціалістів для їх залу чення до участі у проведенні окремих слідчих дій;

213

- особливі вимоги щодо вибору, підготовки й призначення відповідних судових експертиз;

- доцільність використання засобів комп\'ютерної техніки під час розслідування злочинів і, водночас, відсутність належ ного рівня знань у галузі комп\'ютерних технологій у більшості оперативних працівників і слідчих;

-недостатня розробленість методики розслідування злочинів цієї категорії і складність збирання та формування системи

доказів.

Важливе значення в організації розслідування цього виду злочинів має міжнародне співробітництво правоохоронних органів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ ЗО. Поняття комп'ютерних злочинів і особливості їх розслідування:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -