<<
>>

ПИТАННЯ 8. Види планів, які складають у процесі розслідування злочинів

Основним призначенням планування розслідування є ретельна перевірка всіх версій, що висунуті слідчим. План -це не процесуальний документ, а своєрідний інструмент розслідування, тому його форма, зміст обираються самим слідчим у відповідності до потреб розслідування.

За кожною справою рекомендують складати єдиний план розслідування злочину і плани окремих слідчих дій. У випадку розслідування одним слідчим декількох злочинів складають календарний план розслідування. Якщо справу розслідує декілька слідчих, то складають план розслідування справи для всієї групи, план роботи слідчого та плани окремих слідчих дій.

За формою плани розслідування можуть бути мисленнєви-ми або письмовими. Водночас письмова форма плану має свої безперечні переваги. Практика свідчить, що навіть досвідчений слідчий не може втримати у думках всі деталі плану. Письмовий план вимагає часу на його складання,натомість забезпечує організованість і ритмічність розслідування.

Можливе складання плану за епізодами злочинної діяльності, стосовно окремих обвинувачених чи підозрюваних, за етапами розслідування справи тощо. Незалежно від виду планів розслідування, кожен з них, як правило, повинен передбачати: завдання, що вирішує слідчий; час, місце, учасників слідчої дії чи інших заходів; розподіл обов\'язків між декількома учасниками дій; заходи, що необхідні для підготовки основної дії; послі-

151

довність проведення дій; тактичні прийоми й необхідні технічні засоби; способи фіксації ходу й результатів дій; відповідальних осіб і порядок контролю за виконанням запланованих заходів. В окремому плані можна також передбачати варіанти наступних дій у залежності від результатів здійснення запланованих.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 8. Види планів, які складають у процесі розслідування злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -