<<
>>

ПИТАННЯ 7. Принципи планування розслідування

Криміналістикою розроблені певні вимоги стосовно планування розслідування. Криміналістичні вимоги до планування повинні відповідати принципам кримінального процесу й визначатися ними.

До принципів планування належать зазначені дані принципи.

Дотримання законності в процесі складання плану, що означає необхідність визначення виду, порядку, строків проведення слідчих дій та їх учасників, встановлених відповідними нормами кримінально-процесуального закону.

Індивідуальність планування вимагає від слідчого складання плану розслідування у кожній кримінальній справі з урахуванням її особливостей.

Конкретність планування означає, що в процесі складання плану необхідно враховувати конкретні завдання розслідування для того, щоб виявити й дослідити всі епізоди справи, висунути й всебічно перевірити всі можливі версії, встановити й дослідити суттєві обставини за кожним епізодом.

Динамічність (або ж безперервність) планування означає, що складання плану не рложна розглядати як одноразовий акт, воно супроводжує розслідування протягом усіх його етапів. Слідчий може постійно змінювати план, тому що в процесі роботи постають нові проблеми, виникають окремі завдання, яких не передбачали раніше, але вони вимагають вирішення. Зміни в плані можуть стосуватися не лише змісту й переліку конкретних дій, а й їх строків та виконавців.

Реальність планування означає, що для його складання необхідно виходити з реальної оцінки обсягу робіт, а також на-

150

явних сил і можливостей слідчого. Всі заплановані дії повинні бути реальними щодо їх виконання.

Економічність і оптимальність планування передбачає дотримання максимальної економії сил і засобів розслідування, досягнення мети більш коротким шляхом з меншими витратами. План не повинен містити таких заходів, у проведенні яких немає необхідності чи які можна замінити більш економічними діями.

Основним критерієм правильності планування є узгодженість запланованих заходів та їх максимальна ефективність. Вказані принципи планування взаємозумовлені й взаємопов\'язані, порушення одного з них призведе до порушення інших принципів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 7. Принципи планування розслідування:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -