<<
>>

ПИТАННЯ 6. Сутність і значення планування розслідування

Планування розслідування полягає в правильному і своєчасному визначенні завдань розслідування, побудові криміналістичних версій, розробці шляхів і способів їх перевірки, забезпеченні максимально широкого використання науково-технічних засобів і найбільш доцільних тактичних прийомів.

Завданням планування є визначення того, які слідчі дії необхідні для встановлення істини у справі, в якій послідовності і як тактично правильно необхідно їх провести, щоб забезпечити розкриття й об\'єктивний розгляд кожного злочину. Оскільки в боротьбі зі злочинністю беруть участь співробітники різних служб і відомств правоохоронних та інших державних органів, то планування розслідування має особливе значення як засіб раціональної організації праці.

Під плануванням розслідування розуміють розумову Діяльність, що спрямована на визначення шляхів розкриття злочинів, визначення обставин, які підлягають з\'ясуванню і встановленню, а також встановлення послідовності й найдоцільніших

149

строків проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Правильне планування розслідування дає можливість проводити розслідування цілеспрямовано, у встановлені законом строки, із забезпеченням повноти й об\'єктивності та отриманням максимуму ефекту з якнайменшими витратами слідчими часу, сил і засобів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 6. Сутність і значення планування розслідування:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -