<<
>>

ПИТАННЯ 27. Початковий етап розслідування податкових злочинів і обставини, що підлягають доказуванню

На час порушення кримінальної справи про злочини в сфері оподаткування можливі дві групи типових слідчих ситуацій.

1.Дані щодо вчинення злочину отримані в результаті пере вірки, проведеної працівниками податкової адміністрації; пору шення справи є наслідком реалізації оперативно-розшукових ма теріалів підрозділів податкової міліції; справу порушено як ре зультат спільних заходів податкової міліції та відділу докумен тальних перевірок територіальної податкової адміністрації.

2.Інформація щодо вчинення податкового злочину та відповідні матеріали як приводи й підстави для порушення кримінальної справи отримані в процесі розслідування інших злочинів.

Для ситуацій першої групи доцільним є проведення комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, зокрема: допити ревізорів, котрі здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності суб\'єкта оподаткування; виїмка та огляд фінансових документів; призначення й проведення бухгалтерських,

209

фінансово-господарських, почеркознавчих судових експертиз; допити осіб, відповідальних за обчислення, сплату податків і своєчасне подання декларацій; обшук за місцем проживання та роботи підозрюваних осіб й накладення арешту на їх майно; допити свідків, проведення очних ставок; здійснення оператив-но-розшукових заходів для виявлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, майна, здобутого злочинним шляхом, розшуку осіб, що переховуються від органів розслідування і суду.

Для ситуацій другої групи основним завданням, насамперед, буде виявлення та виїмка необхідних облікових документів, звітності, бухгалтерських реєстрів та інших документів, що містять інформацію про вчинений злочин.

Встановленню й доказуванню підлягають такі обставини: факт ухилення від сплати податків, зборів чи інших обов\'язкових платежів; дані стосовно суб\'єкта підприємницької діяльності (зокрема-час, місце реєстрації, найменування, місцезнаходження, вид діяльності, структура, мета створення і завдання); дотримання порядку, встановленого для реєстрації суб\'єкта і відповідність його діяльності статуту; відомості щодо майна й коштів, наявність рахунків у банках і рух грошових коштів; розмір прихованих доходів, несплачених податків, інших платежів за певними звітними періодами; розмір завданих збитків; якими способами вчинено ухилення від сплати податків, зборів, платежів і ким конкретно; хто складав і підписував звіти, облікові та інші документи, що містять викривлення; зв\'язок податкового злочину з іншими видами злочинів; обставини, що обтяжують чи пом\'якшують покарання; обставини, що сприяли вчиненню злочину.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 27. Початковий етап розслідування податкових злочинів і обставини, що підлягають доказуванню:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -