<<
>>

ПИТАННЯ 26. Криміналістична характеристика злочинів у сфері оподаткування

Об\'єктом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є податкові відносини, що виникають під час економічної діяльності, які покликані сприяти нормальному функціонуванню податкової системи держави.

Важливим елементом криміналістичної характеристики податкових злочинів є способи їх вчинення.

Типовими способами є такі:

-ухилення підприємства, організації, приватного підприємця від постановки на податковий облік або від реєстрації як платника страхових платежів;

- неподання або несвоєчасне подання громадянами подат кових декларацій і розрахунків до них за наявності обов\'язку

їх подачі;

- внесення до декларації свідомо викривлених даних щодо прибутків чи витрат, подача неправдивих відомостей про тимчасове припинення господарської діяльності;

- приховування або заниження у бухгалтерських звітних до кументах відомостей про прибутки, викривлення відомостей

щодо витрат;

- приховування або заниження сум оплати праці, на які нарахо вуються страхові внески, завищення собівартості товарів, послуг;

208

І

- здійснення розрахунків з працівниками не в грошовій, а в натуральній формі, невключення до штатного розкладу фак тично працюючих працівників, завищення кількості осіб, що мають податкові пільги з метою ухилення від платежів до різних фондів, соцстраху тощо;

- оформлення фіктивних документів про передачу на збері гання або повернення з реалізації товару;

- продаж підакцизних товарів без марок акцизного збору, фаль сифікація митних декларацій платниками акцизного збору, зани ження даних про кількість виробленої підакцизної продукції;

- неподання даних про наявність у власності підприємства транспортних засобів та інші способи вчинення злочинів, кількість і поєднання яких постійно змінюються.

Співучасниками податкових злочинів можуть бути службові особи органів державної влади та управління, котрі навмисно сприяли ухиленню від сплати податків, зборів чи інших обов\'язкових платежів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 26. Криміналістична характеристика злочинів у сфері оподаткування:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -