<<
>>

ПИТАННЯ 17. Поняття пожежі та криміналістична характеристика злочинів, пов\'язаних з пожежами

Пожежа - це комплекс неконтрольованих фізико-хімічних явищ, в основі яких лежать нестаціонарні, такі, що змінюються в часі й просторі, процеси горіння, теплового і масообміну, які відбуваються поза межами спеціального вогнища і спричиняють матеріальні збитки.

Криміналістична характеристика цього виду злочинів містить: способи вчинення злочину; способи приховування його слідів; особливості найбільш типових слідів; особа злочинця; особа потерпілого; наслідки пожежі і особливості слідової картини; зв\'язок пожежі з іншими видами злочинів.

Дуже небезпечними і складними для розслідування є навмисні підпали, які найчастіше вчиняють: з використанням легкозаймистих речовин; використанням спеціальних пристроїв; шляхом створення умов, які сприяють самозайманню; внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

До основних способів приховування підпалів належать: знищення слідів злочину,1 знарядь і засобів підпалу, інсценування обстановки, що вказує на випадкове виникнення пожежі.

Найбільш типовими слідами є: сліди дії відкритого полум\'я і високої температури, дим, запах, попіл, залишки матеріалів на згарищі, сліди легкозаймистих речовин, сліди особи на місці події (рук, взуття).

Пожежі можуть мати зв\'язок з іншими злочинами: слугувати засобами приховування інших злочинів (вбивства, розкрадання тощо); бути наслідком порушення правил безпеки виробництва; зберігання легкозаймистих вибухових речовин та ін.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 17. Поняття пожежі та криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з пожежами:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -