<<
>>

ПИТАННЯ 71. Використання виявлених слідів запаху в розслідуванні злочинів

Об\'єктами одорологічних криміналістичних досліджень є: сліди-джерела, сліди запаху, порівняльні зразки. Це можуть бути окремі предмети або речовини, наприклад, потожирова речовина сліду пальця руки, одяг або взуття, що належать підозрюваному, частки волосся, плями крові, білизна зі слідами сперми, повітря, вилучене з певного приміщення чи проба запаху, що взята з поверхні предмета тощо.

Такі об\'єкти досліджуються в експертних установах сучасними науково-технічними методами із застосуванням різноманітних приладів, аналізаторів газових сумішей та інших технічних засобів. За результатами дослідження складається висновок судового експерта, який є можливим джерелом доказу у справі. Оцінка висновку здійснюється слідчим та судом за загальними правилами оцінки доказів у справі з урахуванням усіх зібраних матеріалів.

Порівняння осіб в одорологічному дослідженні здійснюють не безпосередньо, а за отриманими від них зразками комплексу запахів із їхніх тіл. Достатнім для індивідуалізації суб\'єкта вважається виявлення в об\'єкті, який досліджують, запахового комплексу речовин, які продукує організм конкретної людини.

На вирішення експертів ставляться питання: чи не походять запахові сліди з певного об\'єкта від конкретної особи; чи є індиві-

140

дуальний запах конкретної особи в пробах із слідів рук, ніг, виділень, що виявлені на місці події; ким із підозрюваних осіб залишені сліди запаху на певних предметах; на якому з предметів є запах певної особи та інші. Рішення про використання висновків одорологічної експертизи в кожному конкретному випадку приймає особа, яка процесуальне уповноважена це робити.

Більш поширеним у практиці є інший спосіб одорологічного дослідження - з використанням біологічного детектора, тобто собаки. В цих випадках застосування для дослідження запаху можливостей нюху собаки не вважається процесуальною дією, а отримані результати одорологічної вибірки не можна визнавати доказами в процесуальному розумінні. Але службових собак з успіхом використовують для пошукових заходів, переслідування злочинця, який щойно втік з місця події, розшуку предметів, речей, знарядь злочину, виявлення зброї, вибухівки, наркотичних речовин у тайниках і сховищах тощо.

Тому за необхідності для участі в роботі слідчої групи на місці події нерідко залучають кінолога з службовою собакою. Якщо поставлена на слід собака приведе групу переслідування до конкретної особи, то таку особу перевіряють як можливого підозрюваного в причетності до вчинення злочину. Обстеження шляху, яким вела собака, може розширити межі місця події, а виявлені на цьому шляху предмети можуть стати доказами у справі. Однак, якщо собака не взяла слід під час роботи на місці події, то це зовсім не означає, що не потрібно виявляти й вилучати запахові сліди. Такі сліди можна досліджувати інструментальними методами й проводити за ними одорологічну вибірку, створювати одорологічні колекції, банки даних як вид криміналістичних обліків.

Одорологічна вибірка - це не процесуальна, а оперативно-розшукова дія, яка має розшукове й тактичне значення, може бути підставою для висунення та наступної перевірки процесуальними засобами версій, організації пошуку інших слідів 1 речових доказів тощо. За результатами вибірки складається акт про застосування службової собаки з вказуванням дати, часу, місця вибірки, прізвища інструктора й клички собаки, прізвищ та ініціалів понятих й інших учасників цієї дії. В самому акті описують порядок проведення вибірки, послідовність дій учасників, команди інструктора та поведінку й реакцію

141

собаки. Доцільно здійснювати фіксацію ходу й результатів вибірки за допомогою відеокамери, що також відмічають в акті. Такі матеріали можна потім використовувати з тактичною метою, демонструвати в ході допиту іншим співучасникам злочину.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 71. Використання виявлених слідів запаху в розслідуванні злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -