<<
>>

ПИТАННЯ 25. Порядок (етапи) побудови криміналістичних версій

Побудова криміналістичних версій у процесі розслідування злочину може здійснюватись у будь-який його момент: на початковому, наступному, завершальному етапі. Це залежить від часу отримання і характеру тих чи тих відомостей, якими версії можуть бути обґрунтовані.

Однією з умов повноти й об\'єктивності розслідування є дотримання правил побудови і перевірки версій. Стосовно кожної неясної чи сумнівної обставини вчиненого злочину повинні бути висунуті і перевірені всі можливі на цей момент версії. Не можна віддавати перевагу одним, ігноруючи інші на тій підставі, що вони здаються на цьому етапі розслідування малоймовірними. Водночас, кожна версія повинна бути достатньо обґрунтованою і тому належить перевірці. Ступінь обґрунтованості інформації, що необхідна для прийняття рішення про використання як підстави для побудови версії, вирішується в кожному випадку залежно від конкретних обставин справи шляхом зіставлення цих відомостей з іншими фактичними даними.

Процес побудови версій має свої чітко виражені послідовні етапи або стадії. Логічний процес побудови криміналістичної версії однаковий для всіх її різновидів. Початком процесу побудови версій, зазвичай, є аналіз і синтез наявних у розпорядженні слідчого (дізнавача, судді, прокурора, експерта) даних у справі, в результаті яких відбувається певне упорядковування наявної інформації про ситуацію, що склалася. Ці дії доповнюються виявленням логічних зв\'язків між відомими обставинами. На цьому етапі з\'ясовується, що з наявних даних вочевидь, що передбачається, що поки не зрозуміло і заважає початку чи продовженню розслідування?

Другий етап містить у собі звернення суб\'єкта висування версії до знань, якими він володіє, практичного і життєвого досвіду в широкому розумінні слова, що необхідні для пояснення окремих питань у зв\'язку з побудовою версії. При цьому використовується особистий досвід, інтуїція, дані з наукових джерел, довідників, різних інформаційних фондів.

На третьому етапі аналізуються фактичні дані, що стосуються події, яка вивчається; отримані з власного досвіду; знань

39

та практики; зокрема, відомості, які є результатом наукових узагальнень і безпосередньо не стосуються конкретної кримінальної справи. Усі ці дані порівнюються і визначається їхня значущість для можливого пояснення сутності явища.

На четвертому етапі побудови версії відбувається їх формулювання, надання версії певної словесної форми як результат зазначеного вище розумового процесу.

На останньому, завершальному етапі, відбувається конкретизація побудованої версії і власне її висунення, одне з можливих і ймовірних пояснень причин того, що сталося, та його результатів.

Значення для розслідування такої конкретизації версій багато в чому залежить від дотримання вимог щодо висновків, а саме:

- висновки повинні бути необхідними, реальними і макси мально всебічно відображати сутність кожної версії;

- між висновками однієї версії повинен бути певний логічний зв\'язок. Водночас, необхідно враховувати можливу наявність інших висновків і нетипового перебігу злочинних подій. Так, сліди зламу, заподіяння тілесних ушкоджень охоронцям і нестача ком п\'ютерної техніки можуть свідчити про вчинене пограбування. Однак, у цьому випадку може бути й імітація пограбування з метою приховування слідів іншого злочину, наприклад, викра дення магнітних носіїв із таємною інформацією.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 25. Порядок (етапи) побудови криміналістичних версій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -