<<
>>

Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.

Банківська система – законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які займаються банківською діяльністю на постійній професійній основі і функціонально взаємоув’язані в самостійну економічну структуру.

Закон України “Про банки і банківську діяльність”(1991) зафіксував , що банківська система України має бути дворівневою, установив, які банки належать до кожного з рівнів і яким буде механізм зв’язків між ними.

Самостійність банківської системи як економічної структури має подвійне спрямування: відносно окремих банків як її структурних елементів і відносно інших подібних великих систем, які функціонують в економіці паралельно з банківською.

Цілі:

- забезпечення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності з метою узгодження інтересів окремих банків із загальносуспільними інтересами.

- забезпеченя надійності і стабільності функціонування банківської системи в цілому з метою стабілізації грошей та безперебійного обслуговуваня економіки.

Головна ціль діяльності окремих банків – одержання прибутку.

Функції банківської системи: трансформаційна, створення платіжних засобів та регулювання грошового обороту (емісійна), забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку (стабілізаційна).

Загальні риси БС: поєднання багатьох однотипних елементів(банків), динамічність системи, закритість системи, саморегуляція системи.

Специфічні риси:

- дворівнева побудова,

- поглиблене, централізоване регулювання діяльності кожного банку окремо і банківської діяльності в цілому,

- централізований механізм контролю і регулювання руху банківських резервів,

- наявність загальносистемної інфраструктури, що забезпечує функціональну взаємодію окремих банків,

- гнучке поєднання високого рівня централізованої керованості БС зі збереженням повної економічної самостійності і відповідальності за результати своєї діяльності кожного окремого банку, що входить у систему.

Централізоване регулювання банківської діяльності як специфічна ознака банківської системи визначається її регулятивною функцією. Завдання БС – боротьба з ризиками. Централізоване регулювання руху банківських резервів зумовлюється емісійною функцією БС. Створення єдиного для всіх банків, замкнутого на центральний банк і регульованого ним механізму руху банківських резервів є визначальною організаційно-правовою ознакою БС як особливої структури. Гнучке поєднання високого рівня централізованої керованості системи з децентралізацією економічної самостійності та відповідальності банків як її окремих елементів – ще одна риса БС.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -