<<
>>

ПИТАННЯ 27. Порядок перевірки криміналістичних версій

Перевірка криміналістичних версій, на відміну від розумового процесу їх побудови, є практичною діяльністю осіб, що їх висунули. Завдання перевірки - підтвердити або спростувати припущення, що містяться у версіях, та висновки, і забезпечити встановлення істини у справі.

Висунуті оперативно-розшукові версії в кінцевому підсумку повинні бути підтвердженими слідчим шляхом і оформлені як докази, а експертні версії повинні знайти своє підтвердження не лише в процесі експертного дослідження, а й іншими матеріалами справи. Стосовно слідчої версії можна стверджувати, що вона є організаційним початком розслідування та "ядром" планування дій слідчого.

Засоби й методи перевірки криміналістичних версій різні. Вони відрізняються від тих засобів і методів перевірки гіпотез, які застосовуються в науковому пізнанні закономірностей природи і суспільних явищ. Ці відмінності пояснюються, насамперед, тим, що, будучи засобами і методами практичного пізнання конкретного соціального явища - злочину, і, при цьому спря-

41

мованими на вирішення питання про винність чи невинність конкретного суб\'єкта, засоби і методи перевірки криміналістичних версій повинні відповідати суворим критеріям надійності, правомірності і моральної допустимості.

Засоби і методи перевірки криміналістичних версій визначаються залежно від того, до якого різновиду вони належать. Слідчі і судові версії перевіряються здебільшого шляхом проведення відповідно слідчих і судових дій, що регламентовані кримінально-процесуальним законодавством. Оперативно-роз-шукові засоби і методи при цьому також використовуються, але мають допоміжний характер, і для цього залучаються співробітники відповідних оперативних служб та підрозділів. І навпаки, під час перевірки оперативно-розшукових версій використовують переважно засоби й методи оперативно-розшу-кової діяльності як гласні, так і негласні.

Процесуальні засоби можуть використовуватися при цьому лише настільки, наскільки вони застосовуються у процесуальному розслідуванні, яке проводиться паралельно.

Перевірка експертних версій здійснюється також на підставі

, суворої правової регламентації із застосуванням у процесі експертного дослідження загальнонаукових і спеціальних методів.

і Існують загальні правила перевірки криміналістичних версій. У теорії криміналістики запропоновано принцип паралельної (одночасної) перевірки висунутих версій, який забезпечує

: найбільш оптимальний темп розслідування справи, економію

: часу і витрачених на розслідування сил та засобів. Синхронність перевірки висунутих версій забезпечує своєчасне і повне дослідження різних обставин події, дає змогу здійснити всебічний критичний аналіз наявних матеріалів справи. Поступова, з дотриманням черговості, перевірка висунутих версій не лише не гарантує наявності цих переваг, але й приховує у собі загрозу втрати слідів злочину, цінної доказової інформації, викликає необхідність проведення повторних слідчих дій, а це може призвести до необгрунтованого зволікання і порушення відведених для проведення розслідування процесуальних термінів. Зазначене зобов\'язує у процесі перевірки мати на увазі одночасно всі висунуті версії й оцінювати добуті докази з огляду на всі висунуті версії.

42

Із метою найбільш раціональної і всебічної перевірки обставин, що випливають із висунутої версії, необхідно використовувати комплекс різних процесуальних і непроцесуальних засобів. Насамперед, виконуються дії, що спрямовані на виявлення і фіксацію слідів злочину, які швидко змінюються чи піддаються псуванню, а також доказів, які можуть бути втрачені чи навмисне видозмінені. Першими є також дії, що розраховані на припинення злочинів, попередження їх підготовки і на те, щоб завадити злочинцю знищити наявні докази. Не слід зволікати з призначенням експертиз та інших перевірок, які вимагають для свого здійснення значних термінів. Особливо це має значення, якщо від результатів таких дій залежить прийняття важливих процесуальних рішень.

За рівних умов, передусім, виконуються процесуальні й не-процесуальні дії, результати яких мають значення для перевірки декількох та найбільш важливих версій, а також ті, які в конкретному випадку можуть дати найбільш суттєві й надійні результати.

Слідчі і судові версії можна вважати перевіреними й підтвердженими лише в тому випадку, якщо для такого висновку є сукупність доказів, тобто фактичних даних, які отримані за допомогою процесуальних засобів і з процесуальних джерел, і якщо інші версії з цих самих питань не знайшли свого підтвердження.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 27. Порядок перевірки криміналістичних версій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -