<<
>>

ПИТАННЯ 26. Вимоги, які повинні ставитися до висунутої криміналістичної версії

Логічне розроблення висунутої версії вимагає її аналізу та призводить до мисленнєвої уяви про те, які факти, явища, обставини повинні існувати насправді, якщо ця версія відображає об\'єктивну істину.

Визначення конкретних висновків, що випливають з кожної висунутої версії, - основне завдання аналізу версії. Важливо передбачити всі висновки з висунутого припущення, і цим визначається ступінь надійності версії. Висновки повинні бути максимально деталізованими, щоб полегшити їх зіставлення з фактами реальної дійсності.

Аналіз висунутої версії повинен переконувати, що вона відповідає всім необхідним вимогам. Основні з них можуть бути сформульовані так:

40

- версія може будуватися лише на обґрунтованих даних. Наявність об\'єктивних підстав є необхідною умовою висунен ня реальної версії;

- обов\'язковою умовою побудови версії є її відповідність науковим даним і відсутність логічних суперечностей;

- криміналістична версія повинна бути такою, що належить реальній перевірці;

- висунення версії повинно викликатись об\'єктивною потре бою пояснення фактів і обставин на певному етапі розслідуван ня чи криміналістичного дослідження;

- версія слугує поясненню конкретної події або окремих її сторін, а тому і сама повинна бути конкретною.

Висновки, що логічно випливають з припущення стосовно якоїсь із обставин злочину, знаходять своє відображення у сформульованих питаннях. Визначити стосовно кожної висунутої версії вичерпну сукупність питань, котрі необхідно з\'ясувати у процесі перевірки, - означає створити одну з передумов для всебічності і повноти розслідування справи.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 26. Вимоги, які повинні ставитися до висунутої криміналістичної версії:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -