<<
>>

ПИТАННЯ 21. Судова фотографія та відеозапис і їх значення

Застосування судової фотографії і відеозапису в ході проведення слідчих дій передбачено процесуальним законодавством.

Судова фотографія і відеозапис- це галузь криміналістичної техніки, яка розробляє фотографічні й відеографічні засоби, прийоми й методи виявлення, фіксації і дослідження матеріальної обстановки, слідів та подій з метою розслідування злочинів.

Зміст судової фотографії й відеозапису становлять наукові положення і практичні рекомендації щодо використання фотозйомки й відеозапису підчас розслідування кримінальних справ.

Використання фотозйомки забезпечує виконання таких завдань:

-дає змогу зафіксувати з великою точністю об\'єкт, його стан, ознаки;

- забезпечує швидку й об\'єктивну фіксацію різноманітних об\'єктів;

-дає адекватне уявлення про зображений об\'єкт, має властивість наочності й документальності;

- надає можливість виявлення й дослідження слабовиди- мих і невидимих деталей, слідів, ознак.

Фотографічний метод фіксації не порушує стану матеріальних об\'єктів, дає можливість заповнити прогалини в описі у протоколах слідчої дії окремих фактів. Ілюстративність і наочність фотографії дають можливість застосовувати її в попередженні злочинів, у розшуку осіб, які зникли безвісти, та злочинців.

77

Відеозапис використовується втих випадках, коли необхідно зафіксувати певні факти, динамічну картину, складну обстановку місця події.

Відеозапис дає можливість одночасно фіксувати звук і зображення, візуально контролювати якість запису, не потребує лабораторного опрацювання матеріалу, має можливість негайного відтворення й багаторазового використання запису.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 21. Судова фотографія та відеозапис і їх значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -