<<
>>

ПИТАННЯ 41. Шляхи використання матеріалів ОРД у кримінальному судочинстві

У відповідності до Закону України "Про оперативно-розшу-кову діяльність" та положень Кримінально-процесуального ко-

178

ексу України, матеріали оперативно-розшукової діяльності можуть використовуватись: як приводи та підстави для пору-шення кримінальної справи; як приводи та підстави для проведення слідчих дій; для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі.

у разі їх використання для порушення кримінальної справи, оперативно-розшукові матеріали повинні відповідати таким

вимогам:

-у них повинні бути зафіксовані відомості про конкретні ознаки злочину;

_ відомості про злочин повинні бути отримані з двох або більше незалежних одне від одного оперативних джерел;

- повинні бути відомості про конкретні майбутні можливі дже рела доказів;

- повинні бути гарантії для отримання доказів після порушен ня справи шляхом проведення слідчих дій;

- інформація про злочин повинна бути належним чином за документована в матеріалах, які відповідають загальним вимо гам, що пред\'являються до документів.

Як приводи та підстави для проведення слідчих дій можуть використовуватися лише ті матеріали ОРД, які відповідають своїм змістом матеріалам справи і отримані з джерел, що заслуговують на довіру. Якщо існує загроза не зумовленого інтересами справи та оперативними інтересами розшифрування негласних відомостей про таємні засоби чи методи оперативно-розшукової діяльності, то посилання на оперативні матеріали в процесуальних документах робиться лише в загальній формі.

У разі використання матеріалів ОРД для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі, такі матеріали повинні бути введені в процес у порядку і формах, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, і належать перевірці за загальними правилами перевірки Доказів. За необхідності перевірки слідчим або судом законності отримання, джерел і шляхів формування таких доказів, розкриття відомостей щодо застосованих негласних оперативних сил і засобів здійснюється в порядку і за правилами, Що встановлені відповідними відомчими нормативними документами, які регулюють процес здійснення оперативної діяльності та порядок використання отриманих результатів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 41. Шляхи використання матеріалів ОРД у кримінальному судочинстві:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -